Provinciale Ledenvergadering

Het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland nodigt je uit voor de provinciale ledenvergadering (PLV) op zaterdag 15 november in Den Haag. Deze PLV staat bijna geheel in het teken van de Statenverkiezingen van maart 2015. We gaan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststellen. Het is dus een belangrijke PLV. Een delegatie van het landelijk partijbestuur is ook aanwezig. Houd er rekening mee dat het een lange bijeenkomst wordt: we hebben er de hele dag voor uitgetrokken.

Om het stemrecht voor deze vergadering te kunnen controleren  is het noodzakelijk dat je je voor 10 november aanmeldt via een mailtje aan: secretaris@glzh.nl.  

De zaal heeft een maximale capaciteit van 100 personen, plaatsen zijn beschikbaar voor de eerste 100 personen die zich hebben aangemeld (leden hebben voorrang). Tijdens de middagpauze zijn broodjes met vegetarisch beleg gratis beschikbaar.

Er wordt over de kandidaten gestemd met stemkastjes. Stemgerechtigd zijn leden die langer dan 3 maanden lid zijn en hun contributie hebben betaald. Zij krijgen na registratie bij de ingang van de zaal een stemkastje. Bij aanvang van de PLV worden de spelregels en procedures bij het vaststellen van programma en kandidatenlijst toegelicht.

 

Locatie:            Bridgesociëteit Noordeinde
                        Noordeinde 10-B, 2514 GH Den Haag
Zaal open:        10:00 uur
Aanvang:          10:30 uur
Sluiting:            ± 16.30 uur
 
 
10:30 – Aanvang van de vergadering, voorzitter: Marcel Kortekaas
 

 1. Opening, en vaststelling agenda
 2. Mededelingen van het afdelingsbestuur
 3. Vaststelling verslag PLV van 12 april 2014 (bijlage 1)
 4. Vaststelling Begroting 2015 (bijlage 2)
 5. Vaststelling Verkiezingsprogramma “GroenLinks Duurzaam en Dynamisch” 2015–2019 (bijlage 3a en bijlage 3b)
 6. Voorstel lijstcombinatie
 7. Verantwoording Partijbestuur

 
12:15 – 13:00 Middagpauze met (gratis) broodjes
 

 1. Presentatie campagneplan door onze campagneleider Peter Paul van t Veen
 2. Vaststelling  kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen 2015 (bijlage 4 Procedure en bijlage 5 lijstvoorstel)
 3. Nieuws van de Statenfractie
 4. Verkiezingen van 2 leden voor het afdelingsbestuur; kandidaten zijn Alfred Blokhuizen en Alexander van Loon
 5. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

16:30 – Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid onder het genot van een drankje (voor eigen rekening) na te praten.
 ______________________________________________________________________________________
 
Route naar Bridgesociëteit Noordeinde:
Het adres ligt op vijftien minuten loopafstand van Den Haag Centraal. Loop in de richting van het Malieveld en linksaf op de Bezuidenhoutseweg. Blijf dan alsmaar rechtdoor lopen, over de Herengracht, de Korte Poten en de Lange Poten. Sla aan het einde van de Lange Poten rechtsaf naar de Hofweg. Vervolg de weg over het Buitenhof (u ziet de Hofvijver aan uw rechterhand). Sla dan linkaf op de Plaats, en aan het einde rechtsaf op Noordeinde. U vindt daar de Bridgesociëteit Noordeinde aan uw linkerhand.
De dichtstbijzijnde tramhalte is Buitenhof, ten noorden van de Hofvijver. De lijnen 15, 17 en 29 vanaf de tramhalte op de begane grond bij Den Haag Centraal stoppen bij deze tramhalte. Tram 1 vanuit Delft via Den Haag HS stopt bij de halte Keneuterdijk.
(Website: http://www.societeitnoordeinde.com)