Dirk Kuijper

Commissielid
Foto: Jacek Futiakiewicz

'Ik ben tot en met 2013 actief geweest als verkeerskundige. Eerst bij de overheid, later in het bedrijfsleven. Ik ben nu met vroegpensioen, en versterk de fractie van GroenLinks graag op gebied van Ruimtelijke Ordening, verkeer en milieu. Het afgelopen jaar heb ik me vooral bezig gehouden met het ondersteunen van de burgerwerkgroep voor het station Hazerswoude-Koudekerk, met de hoofdwegenstructuur en het voorkomen van het asfalteren van het Groene Hart.
Daarnaast ben ik vrijwillig molenaar in Rijnwoude en bestuurslid van een stichting die de Rijnenburgermolen in stand houdt.'