Frits Teule

Voorzitter

Foto: Iris Wassenburg (c) 2013

Frits’ politieke betrokkenheid werd in 1976 concreet toen hij zich aanmeldde als lid van de Politieke Partij Radicalen, de PPR. De lokale afdeling was tamelijk actief in Alphen aan den Rijn zelf en ook landelijk, bij acties, demonstraties of op congressen waar altijd acte de présence gegeven werd.

Frits heeft een keer het woord gevoerd op een van die landelijke congressen met een pleidooi voor een hoge plaats voor iemand uit Alphen op de Tweede-Kamerlijst van de PPR, heeft aan de diverse manifestaties tegen de kernbewapening meegedaan (Museumplein Amsterdam, Den Haag) en gedemonstreerd in Soest bij de vliegbasis daar.

In de PPR afdeling van Alphen is Frits enige tijd bestuurslid geweest en één collegeperiode was hij lid van de gemeentelijke commissie Financiën: erg leerzaam omdat daar nagenoeg alle dossiers wel aan de orde kwamen, zo was zijn ervaring.

Hij was in die periode ook penningmeester van het Alphens Overleg tegen de Kernbewapening.

Met de totstandkoming van GroenLinks is Frits vooral ondersteunend lid geworden, onder andere actief in verkiezingscampagnes en bij de redactie van de gemeentelijke programma’s van de afdeling. Ook was hij jaren lang redacteur van het lokale blad ‘Sprekend GroenLinks’.

Twee maal is Frits voorzitter van de commissie geweest die de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen moest voordragen aan de Alphense afdelingsvergadering. Zo heeft hij de verschillende kandidaten beter leren kennen. Dat laatste bleek een pre toen het voorzitterschap van de afdeling vacant werd in 2013 en Frits werd benoemd. Er moest meteen het nodige werk verzet worden met het oog op de fusie met Boskoop en Rijnwoude: een nieuwe grotere afdeling met nieuwe actieve leden uit de omstreken werd een feit.

Sinds eind 2014 is Frits gepensioneerd. Hij was werkzaam in de ruimtevaart bij een voormalig Fokker bedrijf dat zich uiteindelijk in Leiden heeft gevestigd; eerst in de techniek, later in verschillende managementfuncties en in de Sales.