‘Onderzoek: meerderheid omwonenden lijkt tegen aanleg Verlengde Roemer’

 

Vereniging Natuurbehoud Groenpoort en GroenLinks Alphen aan den Rijn voerden vorige week een onderzoek uit naar de mening van omwonenden van de geplande Verlengde Roemer over de aanleg van deze weg. Uit dit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de respondenten de aanleg van de Verlengde Roemer geen goed idee vindt.

Aanleiding voor deze peiling is de uitspraak van wethouder Hoekstra dat de Verlengde Roemer weliswaar geen bijdrage levert aan de verkeersafwikkeling in het gebied, maar dat de aanleg wel van belang zou zijn in verband met draagvlak onder bewoners en bedrijven in het gebied. Zij zouden wel voordelen zien voor hun bereikbaarheid. Natuurbehoud Groenpoort en GroenLinks besloten deze stelling te onderzoeken en komen tot de conclusie dat deze aanname niet blijkt te kloppen.

Uit het onderzoek blijkt het volgende. Zeven op de acht respondenten die in het gebied wonen, maar er geen bedrijf hebben, zijn tegen de aanleg. Van de respondenten die er wonen en aan huis een bedrijf hebben is bijna de helft tegen de aanleg.  Alleen de respondenten van de weinige adressen van bedrijven waarvan de eigenaar niet op dat adres woont (2,6 % van de respondenten) zijn voor de aanleg van de weg. Het woongenot in dit gebied lijkt dus bij de beoordeling een grote rol te spelen voor de meeste mensen. Wat de voorstemmers beweegt is niet duidelijk, aangezien 55 % van de bedrijfseigenaren ontkennend antwoordt op de vraag of de weg de bereikbaarheid van hun bedrijf verbetert. De mening over de Verlengde Roemer verschilt per straat. Respondenten op de Ten Heuvelhofweg,  Laag Boskoop en de Nessepolder zijn in meerderheid voor de aanleg, maar respondenten langs het Rietveld, Loeteweg, Roemer en Voorweg Oost zijn in overgrote meerderheid tegen.

Met het resultaat van deze peiling onder 570 huishoudens, met een forse respons van 33,5 procent (191 retourformulieren) en met een goede spreiding over alle wegen in het gebied, kan met een gerust hart gesteld worden dat er twee keer zoveel respondenten tegen de aanleg van deze nieuwe weg zijn dan ervoor. Hoogleraar survey-methodologie Jelke Bethlehem adviseerde bij de opzet en uitvoering van deze peiling.