Nieuws gefilterd op niets

Nog géén besluit station Hazerswoude!

Wie afgelopen week de berichten in onder andere het Alphens Nieuwsblad en het Witte Weekblad las, zou denken dat er al een definitief besluit is genomen over het nieuwe station Hazerswoude.

Niets is echter minder waar! 

Lees verder

Begroting vastgesteld met inbreng GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2015 is de Programmabegroting 2016-2019 vastgesteld, met toevoegingen van GroenLinks. Hier de concrete resultaten op een rijtje, met onderaan onze volledige spreektekst. 

Lees verder

Werkgroep duurzaamheid van start!

In opdracht van bestuur en fractie startte op woensdag 21 oktober de werkgroep duurzaamheid. De werkgroep zal vooral de fractie adviseren en deels uitvoering geven aan duurzaamheidsprojecten.
De werkgroep richt zich vooral op de uitwerking van de duurzaamheidsaspecten programma "Groen Sociaal en Dichtbij van GL Alphen aan den Rijn", controle en aanscherping van het gemeentelijke meerjarenplan duurzaamheid, vergroten duurzaamheidsnetwerk en de profilering van GL als duurzame partij. Deze ingrediënten zijn afgelopen vergadering benoemd en worden nader uitgewerkt in een doelstelling. Het is de bedoeling dat de werkgroep deze doelstelling tijdens de ALV presenteert.
Erik, Pauline, Kees, Bart en Wouter nemen deel aan de werkgroep. Voor vragen of suggesties kun je hen contacten.

Succes: duurzaamheidsconvenant en opvang asielzoekers

GroenLinks Alphen aan den Rijn is tevreden met de uitkomst van de gemeenteraad van 15 oktober: het plan van ons raadslid Erik van Zuylen voor een duurzaamheidsconvenant met bedrijven is overgenomen door het college, en het besluit tot noodopvang voor asielzoekers in de penitentaire inrichting is met de grootst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen.

Lees verder

GroenLinks roept op tot energieconvenant met bedrijfsleven

 De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld om energieneutraal te worden, maar dit kan pas écht worden als het Alphense bedrijfsleven ook concrete stappen hiertoe neemt. Daarom roept GroenLinks donderdag tijdens de raadsvergadering door middel van een motie het college op om een energieconvenant af te sluiten met de vertegenwoordigers van het Alphense bedrijfsleven. 

Lees verder