Nieuws gefilterd op niets

Verkiezingsprogramma GroenLinks Zuid-Holland

Zuid-Holland Duurzaam en Dynamisch! Dat is de slogan die aangeeft waarvoor GroenLinks in Zuid-Holland staat. 

Hoe willen we daaraan werken? Dat staat in ons verkiezingsprogramma 2015-2019. Het volledige verkiezingsprogramma inclusief actiepunten en financiele vertaling kun je hieronder downloaden. 

We hebben uitstekende kandidaten die GroenLinks in Provinciale Staten willen vertegenwoordigen. Onze kandidatenlijst kun je ook hieronder downloaden.

GroenLinks wil veilige, betaalbare en niet onnodig brede Steekterbrug

Raadslid Marijke Kottenhagen van GroenLinks Alphen aan den Rijn dient bij de raadsvergadering van komende donderdag zowel een amendement als een motie in over de vervanging van de Steekterbrug.  

GroenLinks wil dat er vanwege de verkeersveiligheid een variant van de brug wordt ontwikkeld waarin landbouw- en fietsverkeer niet worden gecombineerd. Met name in de tunnel Steekterweg voorziet Kottenhagen een gevaarlijke situatie. Ook vraagt GroenLinks het college om toezegging dat ook het in één keer aanleggen van ‘variant B’ van de Steekterbrug (in plaats van via een tussenvariant) volledig wordt onderzocht. Met het direct bouwen van deze variant zouden mogelijk minder rijstroken nodig zijn, vindt er een andere verdeling van het verkeer op de brug plaats, en wordt de bouwperiode verkort, met minder hinder voor omwonenden en verkeer tot gevolg.