Nieuws gefilterd op niets

Albert Heijn Boskoop moet blijven waar zij is

Het centrum van Boskoop wordt bedreigd. Wat is er gebeurd? Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Boskoop plannen goedgekeurd om Albert Heijn in Boskoop te verplaatsen.  De fractie van GroenLinks heeft hiertegen gestemd. Het was namelijk te voorzien dat deze ontwikkeling geen bijdrage zou leveren aan de kwaliteit van het winkelareaal van Boskoop. Bovendien betekende de voorgenomen opschaling van het centrum het einde van een markante oude villa die in het plangebied staat.

door Dirk Kuijper
Lees verder

Verspreid onder Alphenaren: enquête over imago GroenLinks!

Om onze strategie te verbeteren doet GroenLinks Alphen aan den Rijn onderzoek naar haar imago. 
Wil jij daarom alsjeblieft deze enquête invullen en met zo veel mogelijk mensen in de gemeente Alphen aan den Rijn delen? 
Het invullen duurt maar een paar minuutjes. Alvast bedankt! 

Groeten van het campagneteam

Zó stoppen we samen het zwanendriften

Laat het nu duidelijk zijn: het zwanendriften mag niet op openbaar terrein, en ook niet op particulier terrein TENZIJ de bewoners toestemming geven.

Wat moet u doen als u onverhoopt toch een zwanendrifter aantreft?

Lees verder

Begroting en verordening sociaal domein aangenomen, zonder steun GroenLinks

De verordening sociaal domein, die per 1 januari 2015 in werking treedt, is in de nacht van 30 op 31 oktober in de Alphense gemeenteraad aangenomen. GroenLinks, SP en RGL stemden tegen, omdat het beleid simpelweg te weinig sociaal was en er te weinig naar de kritiek van deze partijen werd geluisterd.  Ook de begroting 2015-2018 is door de raad heen geloodsd zonder instemming van GroenLinks: er is een gebrek aan duidelijkheid over de verdeling van geld, en het college weigert te kijken of er wellicht op infrastructurele projecten bezuinigd kan worden. GroenLinks heeft er wel voor gezorgd dat een aantal belangrijke moties zijn aangenomen of overgenomen door het college: 

Lees verder

GroenLinks dient moties in om zorg en duurzaamheid te waarborgen

Vandaag, donderdag 30 september, staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de verordening voor het sociale domein, de begroting en de notitie reikwijdte N207 Zuid. GroenLinks gaat vanavond door middel van moties de aandacht richten op verschillende onderwerpen. 

Lees verder

Oppositie krijgt geen antwoorden over besteding geld

GroenLinks en PvdA zijn boos over de gemeentebegroting. De raadsleden klagen over de vaagheid en de weinig concrete informatie in de begroting. Aanstaande donderdag (30 oktober ’14) gaat de gemeenteraad spreken over de gemeentebegroting en de verdeling van het gemeenschapsgeld.

Lees verder