Nieuws gefilterd op niets

Concept verkiezingsprogramma GroenLinks Provinciale Staten

Op zaterdag 15 november vindt de Provinciale Ledenvergadering plaats, waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van 2015 worden vastgesteld. 

Wil je je hierop voorbereiden? Tot en met 26 oktober kunnen amendementen op het concept verkiezingsprogramma worden ingediend.

Lees verder

GroenLinks on the road

Vrijdag gingen we samen met ambtenaren en andere fractieleden op bezoek bij verschillende sociale instanties die te maken gaan hebben met de gewijzigde WMO en participatiewet, om een goed beeld te krijgen van waar deze organisaties tegenaan kunnen lopen.

Lees verder

Zwanendriften: een barbaarse bezigheid

De laatste tijd krijgen we weer veel klachten van bezorgde burgers die de al vaak waargenomen zwanendrifter aan het werk hebben gezien. Aan het werk: dat wil zeggen dat hij het verbod op zwanendriften negeert en ofwel wilde zwanen drift ofwel (dit is meestal het geval) op particulier terrein illegaal zwanen drift. Hij vangt de zwanen en leewiekt ze vervolgens (hierbij wordt met een schaartje onverdoofd de vleugelpin van één van de vleugels verwijderd) opdat ze niet wegvliegen. Als de zwanen groot genoeg zijn verkoopt hij ze.

Lees verder

Tegenbegroting 2015 - Keuzes voor een eerlijke toekomst

Vandaag presenteert GroenLinks haar tegenbegroting: 'Keuzes voor een eerlijke toekomst'. Het is een alternatief voor de begroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Daarin maakt het kabinet de verkeerde keuzes. Niet meer geld naar het leger moet de belangrijkste trendbreuk zijn, maar de keuze om de toenemende energieafhankelijkheid en de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

Lees verder

Op naar een energieneutrale gemeente

Door raadslid Erik van Zuylen

Het is een bijzin in het collegeprogramma, maar wel een belangrijke bijzin: ‘Wij streven er bovendien naar een energieneutrale gemeente te worden.’ Wat betekent dit? Ons college wil dus dat we in Alphen net zoveel duurzame energie produceren, als we verbruiken. Dat betekent dus: veel meer produceren en veel minder verbruiken.

Lees verder

Eerste Kamer gaat akkoord met Participatiewet en Wwb...

De Eerste Kamer heeft de Participatiewet aangenomen.GroenLinks heeft tegen gestemd: uit niets blijkt dat mensen sneller aan het werk komen. Bovendien kan GroenLinks zich niet vinden in de forse bezuinigingen op sociale werkplaatsen. 
Ook de Wet werk en bijstand (Wwb) is aangenomen zonder steun van GroenLinks. Door alle regels is er te weinig ruimte voor toegespitst gemeentelijk beleid. 

Lees verder