GroenLinks uit kritiek op financiële stukken

GroenLinks is teleurgesteld dat na drie jaar college de kwaliteit van de financiële stukken (de kadernota, het jaarverslag en de voorjaarsrapportage) nog steeds matig is. Veel indicatoren worden niet goed gemeten: het college stelt ze veel te rooskleurig voor. De partij stelde daarom vragen ter verduidelijking van de resultaten. 

 

Raadslid Erik van Zuylen: 'Wethouder van financiën Michel de Chatinier is er steeds trots op dat er een sluitende begroting is, maar daar kun je alleen trots op zijn als je ook daadwerkelijk gemeentelijke doelen haalt. Vooral als het gaat om het creëren van banen, de ondersteuning van kwetsbare inwoners en verduurzaming vinden we dat er onvoldoende bereikt is. Ook maken we ons zorgen over de houdbaarheid van de begroting op lange termijn. Er wordt veel te veel geld uitgegeven aan infrastructuur, zoals verbreding van de Steekterbrug en de dubbele spoorwegtunnel bij de Leidsche Schouw - zoals in de raad van 15 juni is beloten.  Daarmee wordt vooruit gelopen op een rondweg door de Gnephoek. Al deze projecten leveren bovendien onderhoudslasten op die de begroting steeds verder onder druk zetten.'  De financiële stukken worden behandeld in de gemeenteraad van 29 juni, die om 16u00 begint.