Kappen grote bomen houdt maar niet op…

Het moet iedereen opgevallen zijn: de gemeente is voortdurend bezig met het kappen van grote bomen. Soms gaat het om een alleenstaand exemplaar, zoals op het Gouweplein in Boskoop. Soms om groepen bomen die het beeld van een plek of langs een route bepalen. En telkens worden er argumenten genoemd die deze kap “noodzakelijk” maken.

In het Heempad Journaal van begin maart schreef Hans van Dam het volgende artikel:

Bomen in verdrukking bij bomenbeleid Alphen?

Burgers konden meedenken voor opmaak van een nieuw bomenbeleid voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Intussen merken we veel beweging op in datzelfde bomenbeleid. Beweging daadwerkelijk (met motorzaag) en op papier (in planologie).

Inmiddels vragen we ons af, is het bomenbeleid er voor behoud en uitbreiding van bomen areaal?

Of om het bomenbestand af te stemmen op het economisch gewin van de mens (wegen, woningbouw, bedrijven)? Een aantal voorbeelden wat zich de laatste tijd afspeelt, al dan niet via publicaties bekend gemaakt (ik noem enkel projecten zonder de zin en noodzaak). Wat speelt er zich af?.

 • Een deel van de beuken/eikengroep moet wijken voor aanleg Station Snijdelwijk Boskoop.
 • Een rij gezonde watercypressen (Metasequoia glyptostroboïdes) moet wijken voor herontwikkeling Kalverdans (woningbouw) Kalverdans Boskoop.
 • Een rij gezonde populieren zijn gekapt voor herontwikkeling Voorofsche Zoom, Boskoop.
 • Een deel van het Spoorbos (t.o. Station Boskoop/ achter Wellant) is gekapt.
 • Een beeldvormende boom op het Gouweplein wordt, om niet verklaarbare redenen, gekapt.
 • Bomenkap wilgen onvermijdelijk aan de Nachtegaal- en Leeuwerikstraat Alphen?.
 • Bernhardlaan dicht voor hoognodige bomenkap, wegens ziekte en wegwerkzaamheden.
 • Bomen Bentwoud maken plaats voor vervanging hoogspanningsmasten.
 • Plan Bentwoudlaan stagneert boomplantplannen oostkant Bentwoud.
 • Kaalslag in Snijdelwijk Boskoop (2013), in 2017 nog niet naar wens gecompenseerd.
 • Resolute kap bomen Peppellaantje (achter Noordeinde) een verarming.
 • Geen compensatie voor kap bomengroep nabij station Snijdelwijk.

Natuurlijk is bovenstaand een eenzijdige belichting. Er zijn wel degelijk bomen geplant in de periode vanaf de fusie. Onduidelijk is hoeveel, waar en hoeveel er nog in de planning zit. Wat moet er nog meer wijken voor woningbouw en wegenaanleg?. Wat heb ik over het hoofd gezien? Er is een bomen-app die alle gegevens over bomen in de gemeente openbaar maakt. Slechts en enkele kenner zal hier wegwijs (bomenwijs) uit worden. Alphen moet Groene Stad met Lef worden? Dan moet men eerst stoppen met kappen van bomen voor wegen-, woningbouw en industrie. Dan moet men in snel tempo het bomenareaal flink uitbreiden, herplant uitvoeren, verdubbelen waar mogelijk. Een boom is in een handomdraai gekapt. Een jonge boom heeft 20 jaar nodig om beeldvormend te zijn. Struiken langs snelwegen vangen fijnstof op, zet ze dan ook neer, het liefst waar industrieën het beeld langs wegen verstoren. Wat is er belangrijk aan bomen? Mooie kop boven activeren van burgers om mee te denken. Dat kan dus ook gaan over minder bomen, meer wegen en verkeerplaatsen. Alphen aan den Rijn moet meer lef tonen, met inspraak van deskundigen, waar en hoeveel en vooral hoe snel er meer bomen moeten komen om een droom werkelijkheid te laten worden: een Groene stad met lef. Geef de boom het eerste recht. Alleen met duurzaamheid, natuur en meer (veel meer) bomen is dat te bereiken.

GroenLinks is het zeer met hem eens. Wij kunnen er nog wel een paar in het oog springende kapperijen uit het recente verleden aan toevoegen:

 • aan de rand van de Zegerplas
 • in het Bospark in Alphen (waaronder vele beschermwaardige bomen)
 • in de Bomenbuurt in Alphen
 • in de Sterrenwijk in Alpen
 • bij het oude Scala college
 • in Benthuizen bij de nieuwbouw
 • aan de Steekterweg 77 waaronder zéér oude exemplaren

De 13 beschermwaardige kastanjebomen langs de Bernhardlaan zouden zeker deels gespaard kunnen worden als bij het begin van het ontwerpproces meer prioriteit was gegeven aan het behoud van deze beschermwaardige bomen. Nu de asfalttrein eenmaal gaat rollen is er zelfs voor de bomenliefhebbers binnen het gemeentelijk apparaat geen houden meer aan. De keuze ligt dus veel vroeger in het proces, namelijk op het moment dat besloten wordt tot bouwactiviteiten. Of het nu om wegen, woningen of bedrijven gaat. Herplant is natuurlijk belangrijk, maar het gaat om actieve zorg voor het behoud van oude bomen die vaak beeldbepalend zijn voor de stad en de dorpen. Een nieuwe boom heeft toch zeker 10 tot 20 jaar nodig om beeldbepalend te worden….

Wij zullen erop toezien dat bij de formulering van het nieuwe bomenbeleid hier veel meer aandacht voor zal komen.

 

Namens GroenLinks Alphen aan den Rijn,

Marijke Kottenhagen, Pauline Hoogeveen en Dirk Kuijper