Nog géén besluit station Hazerswoude!

Wie afgelopen week de berichten in onder andere het Alphens Nieuwsblad en het Witte Weekblad las, zou denken dat er al een definitief besluit is genomen over het nieuwe station Hazerswoude.

Niets is echter minder waar! 

Wethouder Tseard Hoekstra zegt in de media dat de Gemeneweg moet worden omgelegd voor de bouw van het station, en dat de aanleg van een fietstunnel van de baan is. GroenLinks vindt het belangrijk om te benadrukken dat de variant die de wethouder noemt slechts een voorstel is van het college. Zoals het voorstel echter in de pers wordt gepresenteerd, lijkt het alsof het om een definitief besluit gaat.
Zo werkt het gelukkig niet: er komt nog een inspraakavond waarop bewoners hun zegje kunnen doen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit. Dat kan afwijken van het collegevoorstel, bijvoorbeeld omdat inwoners er anders over denken of omdat de raad een andere variant simpelweg beter acht.