Nieuws van iedereen

Kritische vragen over het sociaal domein

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017, stelde GroenLinks raadslid Erik van Zuylen diverse kritische vragen over ontwikkelingen in het sociaal domein aan verantwoordelijk wethouder De Jager. Zo wilde GroenLinks weten waarom de wethouder opvang het Open Venster heeft gevraagd minder uren open te zijn, terwijl in december juist de motie is aangenomen dat het voorzieningenniveau op peil zou blijven. Ook vroeg Van Zuylen of het correct was dat maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein niet genoeg mogelijkheden krijgen om de gemeente uit te dagen met eigen ideeën, volgens het Right to Challenge principe. Tenslotte wilde het GroenLinks raadslid weten waarom jonge mantelzorgers nog steeds niet extra worden ondersteund, hoewel een motie van GroenLinks met deze strekking in 2014 al is overgenomen.

 

Lees verder

Laagdrempelig steunpunt psychische klachten

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2017 is met algemene stemmen de motie Steun en informatiepunt GGZ aangenomen. In deze motie vragen de initiatiefnemers, (de fracties van GL, VVD en SP) het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een steun- en informatiepunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Alphen aan den Rijn te realiseren. Het steun en informatiepunt moet informatie, voorlichting en ondersteuning bieden aan mensen die zelf, of in hun omgeving, te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit een team van ervaringsdeskundigen worden deze activiteiten laagdrempelig gegeven. 

Lees verder

Mede dankzij GroenLinks: toch ruimte voor Archeon!

In de raadsvergadering van 26 januari is het Masterplan voor Archeon vastgesteld. Hoewel het eerder onwaarschijnlijk leek, is in het plan een onderzoek opgenomen naar uitbreiding van het museumpark ten koste van een strook grond van villapark Burggooi.

Lees verder

Duurzaamheidsconferentie succesvol!

Op de eerste Duurzaamheidsconferentie Alphen aan den Rijn, afgelopen zaterdagochtend, zat het gemeentehuis volgepakt met mensen die zich willen inzetten voor een duurzamere gemeente. GroenLinks raadslid Erik van Zuylen, één van de organisatoren van de conferentie, is zeer tevreden. ‘Het was een dag vol goede ideeën. Dit is echter natuurlijk nog maar het begin: we moeten nu doorpakken. Dat betekent de juiste doelen stellen en die met de Alphense samenleving, bedrijven en instellingen realiseren.'

 

Lees verder

Archeon geen extra grond gegund

Donderdagavond 12 januari werd er in de raadscommissie gesproken over de toekomst van Archeon. 

Commissielid Dirk Kuijper schreef een opiniestuk over de tegenwerking van de uitbreiding van het park. Lees het volledige artikel op ons opinieblog Alphen Groen en Sociaal. 

Waar blijft oplossing fietstunnel Boskoop?

GroenLinks fractievoorzitter René Driesen en CDA raadslid Helma van der Louw hebben vragen gesteld over de reparatie van het fiets- en voetgangerstunneltje tussen de Boezemlaan en het Zwarte Pad in Boskoop. Volgens het tweetal is de tunnel al geruime tijd onveilig.

 

 

Lees verder