Nieuws van iedereen

Op naar een energieneutrale gemeente

Door raadslid Erik van Zuylen

Het is een bijzin in het collegeprogramma, maar wel een belangrijke bijzin: ‘Wij streven er bovendien naar een energieneutrale gemeente te worden.’ Wat betekent dit? Ons college wil dus dat we in Alphen net zoveel duurzame energie produceren, als we verbruiken. Dat betekent dus: veel meer produceren en veel minder verbruiken.

Lees verder

Eerste Kamer gaat akkoord met Participatiewet en Wwb...

De Eerste Kamer heeft de Participatiewet aangenomen.GroenLinks heeft tegen gestemd: uit niets blijkt dat mensen sneller aan het werk komen. Bovendien kan GroenLinks zich niet vinden in de forse bezuinigingen op sociale werkplaatsen. 
Ook de Wet werk en bijstand (Wwb) is aangenomen zonder steun van GroenLinks. Door alle regels is er te weinig ruimte voor toegespitst gemeentelijk beleid. 

Lees verder

GroenLinks twee zetels in Europees Parlement

GroenLinks haalde op 22 mei 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen! 

Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks slechts 2% van de stemmen, we mogen dus spreken van een flinke verbetering. GroenLinks is dus in staat geweest om het succes van de gemeenteraadsverkiezingen te behouden, ondanks de grote winst van D66 bij de Europese verkiezingen. 

Lees verder

Strijden tegen dictatuur

Grootschalige zonne-energie in Sevilla, Spanje

Een opiniestuk door raadslid Erik van Zuylen

Donderdag 22 mei zijn de Europese verkiezingen

Ondertussen gaan de gebeurtenissen in Oekraïne als een schokgolf door Europa. Onze vanzelfsprekende veiligheid staat onder druk nu Rusland actief intervenieert en daarbij militair geweld niet schuwt. Deze gebeurtenissen maken de transitie naar een duurzame energiehuishouding nog urgenter. De macht van Rusland is namelijk gebaseerd op één ding: staatsinkomsten door de verkoop van olie en gas. 

Lees verder

Bas Eijckhout presenteert voorstel voor een nieuwe EnergieUnie

Hoog tijd voor een visie op energie uit de eenentwintigste eeuw. Daarom stelt GroenLinks de Groene EnergieUnie voor. Want als de EU de handen ineen slaat en eensgezind handelt op de wereldenergiemarkt, levert dat banen op voor Europese burgers. We krijgen weer een technologische en economische voorsprong voor Europa in de wereld. De Europese landen zijn niet langer chantabel voor olie- en gasstaten. En Europa neemt weer een voortrekkersrol op zich in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees verder

Dag van de Arbeid: de Europese campagne gaat van start!

De campagne voor de Europese verkiezingen 22 mei 2014 is begonnen. Op de Dag van de Arbeid is het een goed moment voor reflectie op het gebied van arbeid: in Nederland zitten ruim 700 duizend mensen zonder werk. In bijvoorbeeld Spanje of Griekenland is de helft van de jonge mensen werkloos. GroenLinks zet vol in op de aanpak van werkloosheid, samen met een streven naar energieonafhankelijkheid. Wat bijvoorbeeld belangrijk is, is een Europees energienetwerk, zodat we hier ook kunnen profiteren van Spaanse zonne-energie, en er in heel Europa meer banen komen. 

Lees verder