Nieuws van iedereen

Wie we zijn en wat we willen

'Dit pamflet kent slechts één ambitie: het politiek-inhoudelijke debat binnen GroenLinks te voeden, opdat de partij er zo snel mogelijk weer klaar voor is om er flink tegenaan te gaan.' Hier een ingekorte versie van 'Wie we zijn en wat we willen'.

Lees verder

Hoe gaan VVD en PvdA hiermee om?

Vrije markt mythen, Ha-Joon Chang heeft in het boek “23 Dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme
Vrije markt hedonisme
Rob SchoutenSchreefin zijn column in Trouw dat hij als traditionalist de huidige keuzevrijheid ziet als ongetemperd hedonisme.
Flits (-end) kapitalisme? In het dagblad Trouw van 23-10-2012 stond “De tijd is rijp voor Ayn Rand” onder de kop “religie en filosofie”

Lees verder

GroenLinks andere keuzes voor begroting 2013

Eerste actie GroenLinks op de begroting 2013.
"Het college van Alphen aan den Rijn heeft vorige week de begroting 2013-2016 gepresenteerd. Later deze maand zal de discussie in de gemeenteraad plaatsvinden over een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

Lees verder

Tweede Kamerverkiezingen

GroenLinks Alphen aan den Rijn bedankt de kiezers die GroenLinks hebben gestemd. Het aantal stemmen voor GroenLinks is minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen maar GroenLinks blijft strijden voor een groen en sociaal Nederland.

Lees verder

Vragen conform art. 43 raadsreglement van orde inzake asbestverwijdering

Aanleiding: Het alarmerende artikel op de voorpagina (incl. blz. P6) in het AD Groene Hart editie Alphen van 26 juli 2012, met als kop:”Asbestsector al jaren één grote chaos”. Het artikel refereert aan een rapport van de Arbeidsinspectie en constateert onacceptabele gezondheidsrisico’s. De brancheverenigingen VOAM en VVTB erkennen de problemen en pleiten voor forse maatregelen.
(Antwoordbrief van gemeente Alphen aan den Rijn inzake asbestverwijdering te lezen in bijlage)

Lees verder