Nieuws van iedereen

GroenLinks andere keuzes voor begroting 2013

Eerste actie GroenLinks op de begroting 2013.
"Het college van Alphen aan den Rijn heeft vorige week de begroting 2013-2016 gepresenteerd. Later deze maand zal de discussie in de gemeenteraad plaatsvinden over een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

Lees verder

Tweede Kamerverkiezingen

GroenLinks Alphen aan den Rijn bedankt de kiezers die GroenLinks hebben gestemd. Het aantal stemmen voor GroenLinks is minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen maar GroenLinks blijft strijden voor een groen en sociaal Nederland.

Lees verder

Vragen conform art. 43 raadsreglement van orde inzake asbestverwijdering

Aanleiding: Het alarmerende artikel op de voorpagina (incl. blz. P6) in het AD Groene Hart editie Alphen van 26 juli 2012, met als kop:”Asbestsector al jaren één grote chaos”. Het artikel refereert aan een rapport van de Arbeidsinspectie en constateert onacceptabele gezondheidsrisico’s. De brancheverenigingen VOAM en VVTB erkennen de problemen en pleiten voor forse maatregelen.
(Antwoordbrief van gemeente Alphen aan den Rijn inzake asbestverwijdering te lezen in bijlage)

Lees verder

Succes voor GroenLinks Europarlementariers

1e Europarlement maakt begrotingspact overbodig, alleen bezuinigen lost eurocrisis niet op
2e Europarlement op de bres voor vrij reizen in Europa
3e Groene EU-visie aanjager voor werkgelegenheid
4e Nederland moet aan de slag met energiebesparing

Lees verder

Doodsteek Parkexpressie en Parktheater

Ik heb het 3x moeten lezen maar dit staat toch écht in de voorjaarsnota van de gemeente Alphen aan den Rijn:

5.2 Cultuur
Een alternatieve benadering van ons cultuurbeleid kan tot een aanzienlijke lastenbesparing voor cultuur leiden. We houden de verbonden partijen Streekarchief Rijnlands Midden, theater Castellum en Bibliotheek Rijn en Venen in stand. De verbonden partij Streekmuziekschool krijgt de opdracht om zich samen met Parkexpressie en het Jeugdtheaterhuis om te vormen tot een centrum voor de kunsten in het cultuurgebouw waarbij vraaggericht wordt gewerkt met zzp’ers. Dit centrum voor de kunsten wordt daarnaast coördinerend uitvoeringspartner voor de pijler cultuureducatie. We stellen voor ons te beperken tot deze culturele basisvoorzieningen. Dit betekent dat we verder niets meer doen op het gebied van cultuur.

Lees verder

ACTIE GROENLINKS LEVERT VEEL IDEEËN OP!

Op zaterdag 19 mei ging de Werkgroep GroenLinks Rijnwoude alle winkelcentra in Rijnwoude langs om ideeën van burgers over de nieuwe gemeente te verzamelen. In ruil voor een biologische appel konden die burgers aangeven wat zij belangrijk vinden en wat er van de politiek verwacht wordt.
Deze actie leverde bijna 200 goede ideeën op en was dan ook een groot succes.

Lees verder