Nieuws van iedereen

Nieuwe erfgoedcommissie aan de slag!

Wethouder Leo Maat (GroenLinks) heeft op 16 mei namens het college voorzitter Nico Moen en de leden van de Erfgoedcommissie benoemd voor de raadsperiode 2018-2022. Vanwege uitbreiding van het takenpakket, is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden. Zij hebben in het bijzonder deskundigheid op de gebieden immaterieel erfgoed en erfgoededucatie, -beleving en –toerisme.

Lees verder

GroenLinks blij met coalitieakkoord ‘Groene Stad met Lef!'

Op 25 april 2018 werd het nieuwe coalitieakkoord feestelijk gepresenteerd in ParkVilla in Alphen aan den Rijn. Lijsttrekker René Driesen is trots en tevreden: ‘Het is duidelijk dat GroenLinks meedoet aan deze coalitie: het akkoord ademt duurzaamheid, groen, innovatie, cultuur en omzien naar elkaar. Het gaat ambitieus om met de uitdagingen van onze tijd zoals klimaatverandering, vereenzaming en een groeiende tweedeling in de samenleving. Nu aan de slag om die ambities waar te maken!’

Lees verder

Wat heeft GroenLinks bereikt in de afgelopen raadsperiode?

De fractie van GroenLinks is in de afgelopen periode heel actief geweest en heeft daardoor veel bereikt. Hoe we dat hebben gedaan? Ons geheim is dat je alleen maar mooie resultaten behaalt als je samenwerkt. Met burgers, maatschappelijke organisaties, andere partijen en het college. Graag zetten wij hieronder op een rijtje voor welke resultaten wij de afgelopen raadsperiode initiatief hebben getoond. Deze punten hebben we niet alleen bereikt, maar samen met anderen. Zo zie je: politiek draait niet alleen om praten, maar om samen spijkers met koppen slaan!

Lees verder

Wij stellen voor... René Driesen (nummer 1)

Fractievoorzitter René Driesen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot boegbeeld van GroenLinks in Alphen aan den Rijn. Zowel binnen als buiten de raad toont René zich een verbinder, een bruggenbouwer, en verzet hij een hoop werk. Alles met als doel: een socialer, groener en beter Alphen aan den Rijn. Met zijn leus 'meer muziek in de politiek' strijdt hij daarnaast al jaren voor meer aandacht voor cultuur en (pop)muziek in de gemeente. 

 

Lees verder

Wij stellen voor... Marijke Kottenhagen (nummer 2)

Marijke zet zich al weer twee raadsperiodes in als raadslid voor GroenLinks. Eerst in Boskoop, de laatste vier jaar in Alphen aan den Rijn. Marijke heeft een grote dossierkennis op gebied van ruimtelijke ordening, die we de komende raadsperiode met alle geplande wegen en woningbouw hard nodig zullen hebben! Marijke wil de polders groen en de kernen levendig houden.
 

Lees verder