Waarom JA stemmen voor het Oekraïneverdrag?

GroenLinks is vóór het samenwerkingsverdrag met de Oekraïne. Wij geloven dat je met een ja-stem de Oekraïners steunt op hun weg naar een stabiel en democratisch land. Waarom?

Reden 1. Oekraïners bouwen hun land op. Wij laten ze niet in de steek.

We kunnen de Oekraïners niet in de steek laten, het land bouwt weer op na een moeilijke periode. Met de demonstraties op het Maidanplein rekende een jonge generatie af met de oude garde. De Oekraïense bevolking vraagt nu om onze steun om hun land te moderniseren. Samenwerking helpt de Oekraïners deze verandering door te zetten.

Reden 2: Een stabiel Oekraïne aan de EU-grens is ook in ons belang.

Oekraïne is met 45 miljoen inwoners een van de grootste buurlanden van de EU. Het is in ons belang dat Oekraïne zich ontwikkelt richting meer stabiliteit.

Reden 3: Europese samenwerking maakt Oekraïne stabieler en welvarender.

Met een ja-stem steun landen die samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. Alleen samen kunnen we de uitdagingen van onze tijd aan. Samenwerkingsakkoorden zijn een succesvol instrument in de buitenlandpolitiek van de EU: Het maakt landen stabieler en welvarender.

 

Maar, zeggen tegenstanders van het verdrag: is daar niet van alles tegenin te brengen? Veel tegenargumenten berusten echter op misverstanden. We zetten de meest voorkomende hier voor je op een rijtje:

Onwaarheid: We dwingen Oekraïne in de westerse invloedssfeer

Weerlegging: Nee, het merendeel van de Oekraïners is vóór samenwerking met Europa. Het staat de Oekraïne vrij om betrekkingen aan te gaan met wie zij wil

Onwaarheid: Het samenwerkingsakkoord leidt tot toetreding van Oekraïne tot de EU

Weerlegging: Nee, hiertoe worden geen stappen genomen, verschillende landen zien het juist als alternatief. Alleen als alle 28 landen unaniem instemmen kan een aanvraag hiertoe worden behandeld. 

Onwaarheid: We kunnen geen verdrag sluiten met een land dat mensen- en dierenrechten schendt / corrupt is (o.a. PvdD)

Weerlegging: Verbetering van mensen- en dierenrechten en tegengaan van corruptie zijn juist onderdeel van het verdrag, zonder verdrag blijft het bij het oude. 

Onwaarheid: Ja, maar het is een illusie om te denken dat wij dit zo maar kunnen veranderen

Weerlegging: Het is een lang proces en er zijn geen garanties, maar het is het beste middel dat op dit moment beschikbaar is om het land welvarender en rechtvaardiger te maken 

Onwaarheid: Het verdrag is niet goed voor de Oekraïense economie

Weerlegging: Het onderzoekt dat dit beweert noemt de kolenindustrie als belangrijkste inkomstenbron. Werknemers van deze inkomstenbron afhankelijk houden is onverstandig; het verdrag zorgt voor samenwerking in duurzame energie.