Zó stoppen we samen het zwanendriften

Laat het nu duidelijk zijn: het zwanendriften mag niet op openbaar terrein, en ook niet op particulier terrein TENZIJ de bewoners toestemming geven.

Wat moet u doen als u onverhoopt toch een zwanendrifter aantreft?

GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft bevestiging van de burgemeester gekregen dat zwanendriften verboden is op openbaar terrein, en dat het op particulier terrein alleen mag als de bewoners toestemming geven. Wat kunt u ertegen doen?

- Als u een zwanendrifter op openbaar terrein of op particulier terrein zonder toestemming aan het werk ziet, kunt u contact opnemen met de dierenpolitie. U kunt deze bellen op het telefoonnummer 144 (Red een dier).

- Teken de petitie http://www.stophetzwanendriften.nl/ om te zorgen dat het zwanendriften helemaal verboden wordt.