Einde Boskoopse kamerverhuur?

Al vele decennia verhuren Boskopers kamers aan studenten, stagiaires en arbeidsmigranten. Een goede oplossing voor de huurders, en een bron van inkomsten voor de verhuurders. Het gemeentebestuur van Boskoop heeft echter besloten dat de kamerverhuur in Boskoop vanaf volgend jaar niet meer toegestaan is (terwijl het in Alphen aan den Rijn wel nog toegestaan is). Lees verder →

Het zal je maar gebeuren. Je verhuurt al 40 jaar één of meer kamers in Boskoop en van de één op de andere dag krijg je te horen dat je illegaal bezig bent. Wat is er aan de hand? In het kader van betere woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten wordt er hard gewerkt aan een huisvestingsmogelijkheid op het voormalige Connexxion-terrein. Ook wij als GroenLinks hebben daar actief in meegedacht en ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan om dat mogelijk te maken.

Maar in de grote ijver heeft het gemeentebestuur aan een hele lange traditie van kamerverhuur meteen maar rigoureus een einde gemaakt. Toen 115 jaar geleden hier de tuinbouwschool begon, was het voor veel studenten een oplossing om in Boskoop een kamer te huren, toen nog veelal als kostganger. Tot op de dag van vandaag huren stagaires en buitenlandse studenten hier graag een kamer, omdat zij hier een aantal maanden werken om het boomkwekerijvak te leren. Nu zijn er vaak ook arbeidsmigranten die van die mogelijkheid gebruik maken. Dat kan vanaf nu niet meer in Boskoop. Wel in Alphen, dat wordt dus een merkwaardige situatie na 1 januari 2014.

Boskoopse huiseigenaren die al jaar en dag kamers verhuren ontvingen half augustus een brief waarin staat dat ze per 1 maart 2014 al hun kamerbewoners eruit moeten hebben gebonjourd. Alleen door het blokkeren van een eerlijke manier om je brood te verdienen is dit een daad van onbehoorlijk bestuur. Immers, tot nu toe was het volledig legaal om kamers te verhuren. Natuurlijk, er moesten kosten gemaakt worden door de huiseigenaren om onveilige situaties uit te bannen, maar vervolgens werden deze verhuursituaties voortdurend gecontroleerd en goed bevonden. Er was dus geen situatie van gedogen, maar van een wettige situatie en ik was in de veronderstelling dat deze eigenaren een vergunning zouden krijgen. Nee dus, en ik heb er spijt van als haren op mijn hoofd dat ik hieraan heb meegewerkt.

De fusie brengt al problemen genoeg met zich mee, maar hier helpt het college zelf een Boskoopse traditie om zeep. Dat moet zo snel mogelijk teruggedraaid worden.