Meerderheid gemeenteraad weigert zich uit te spreken tegen schaliegaswinning

Al 79 gemeenten hebben zich uitgesproken tegen schaliegas en zich officieel schaliegasvrij verklaard. GroenLinks is tegen schaliegas, naast de enorme milieurisico's en risico's voor de volksgezondheid is schaliegas niet duurzaam. Helaas durfde de meerderheid van de gemeenteraad zich niet duidelijk uit te spreken tegen boringen. Lees hier verder