Motie Groenlinks zoeklocatie glastuinbouw

GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft een motie ingediend tegen een nieuwe zoeklocatie glastuinbouw die is aangenomen in de Alphense gemeenteraad. Bij lees meer is deze motie te lezen.
In 2 bijlagen is te lezen dat de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem ook tegen is en dat 5 milieuorganisaties in een brief hebben geschreven dat er geen nieuwe glastuinbouw in het Groene Hart en in Goeree Overflakkee moet komen. De brief is verstuurd naar de provincie Zuid Holland en naar betrokken gemeenten.

GROEN WERKT! OOK IN ALPHEN AAN DEN RIJN

Motie

 

Betreft: zoeklokatie glastuinbouw Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

De raad in vergadering bijeen op 29 oktober 2009;

 

Kennisgenomen hebbend van:

- het voornemen van GS om tot de aanwijzing van een grootschalige glastuinbouwlokatie in de buurgemeente Kaag en Braassem te komen, tot aan de grenzen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Overwegende dat:

- deze (nu nog) zoeklokatie vanaf januari 2010 een rol gaat spelen in de besluitvorming rond de Provinciale Structuurvisie die wordt vastgelegd omstreek mei 2010,

- deze zoeklokatie in strijd is met eerdere besuiten betrekking hebbend op de bescherming van het Groene Hart,

- de glastuinbouw wegtrekt uit de Randstad en omgeving en aangewezen lokaties in Noord-Holland aan de grens van onze Provincie niet vol te krijgen zijn met glas,

- het landschap langs de N207 kilometers lang zal verglazen,

- het recreatiegebied voor Alphenaren op en langs de Braassem aanmerkelijk minder aantrekkelijk zal worden gezien de hoogte van de moderne glastuinbouw en de omvang van de zoeklokatie,

- bovendien de aanpalende natuurgebieden worden bedreigd,

- kortom met deze zoeklokatie het belang van veel Alphenaren en regiobewoners ernstig wordt geschaad,

- een belangrijk deel van de tot nu toe meer dan 6000 opgehaalde en aan de gedeputeerde van Dijk aangeboden handtekeningen tegen de komst van extra glas van Alphenaren afkomstig zijn,

- het standpunt en gevoel van zoveel regiobewoners niet kan worden genegeerd,

 

  • - Verzoekt het College van B&W:

  • - op korte termijn alle mogelijke stappen te ondernemen om, al dan niet in samenwerking met de buurgemeenten, te bewerkstelligen dat deze zoeklokatie niet in de Procinciale Structuurvisie wordt opgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Bart Dekkers,

 

Deze motie werd mede ondertekend door Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij en Alphen 1. De Christen Unie en Beter Alphen stemden tegen onze motie.