Kleinschaliger aanpak van de lage zijde

GroenLinks pleit voor een kleinschaliger aanpak van de Lage Zijde. De plannen voor de Lage Zijde dienen goed aan te sluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en winkeliers. Hoogbouw moet vermeden worden.

Het Thorbeckeplein kan worden vergroot door af te zien van het bouwen van een Cultuurpaleis. Hierdoor komt er meer plaats voor de markt en voor terrasjes. De komst van kleine specialistische winkels, toko’s of een deels biologische markt aan het thorbeckepleinis ook gewenst. De Kromme Aar kan interessanter gemaakt worden door waterpartijen, fonteinen en de aanleg van zogenaamde gats (trapjes om naar het water te komen). De kade van de Oude Rijn kan vanaf die doorgang bewandelbaar gemaakt worden met de mogelijkheid van een gezellig terras en enkele  aanlegplaatsen.De herstructurering van de Aarhof kan meer parkeer- en woonruimte opleveren. Winkeloppervlakte is er nu wel genoeg in Alphen.