Uit de kast, uit de klas

Een homoseksuele leerling of docent kan volgens de Nederlandse wet van school worden gestuurd door openlijk uiting te geven aan zijn/haar seksuele voorkeur. Bijvoorbeeld door een bezoek aan de Gay Pride. Dat is een compleet verkeerd signaal aan leerlingen en docenten die worstelen met hun seksuele voorkeur.

Het homojongerentijdschrift Expreszo is hierover een actie gestart. Zelf actie ondernemen? Teken de petitie om de wet aan te passen op http://petities.nl/petitie/uit-de-kast-uit-de-klas

Zie voor een opiniërend stuk hierover van onze lijsttrekker Dominique de Roo op alphen.com:
http://www.alphen.com/nieuws/bericht/uit_de_kast_uit_de_klas/

Lees ook de motie die GroenLinks heeft ingediend.

Een homoseksuele leerling of docent kan volgens de Nederlandse wet van school worden gestuurd door openlijk uiting te geven aan zijn/haar seksuele voorkeur. Bijvoorbeeld door een bezoek aan de Gay Pride. Dat is een compleet verkeerd signaal aan leerlingen en docenten die worstelen met hun seksuele voorkeur. Onacceptabel in een tijd waarin de helft van de scholieren moeite zegt te hebben met openlijke homoseksualiteit en vindt dat je op school beter niet uit de kast kunt komen. Groenlinks wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn actie onderneemt om te voorkomen dat homoseksuele leraren en leerlingen gediscrimineerd worden door deze wet.

Zelf actie ondernemen? Teken de petitie om de wet aan te passen op http://petities.nl/petitie/uit-de-kast-uit-de-klas

Zie hier de motie die GroenLinks 11 februari heeft ingediend:

MOTIEDe raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d.11 februari 2010

Onderwerp: homobeleid op scholen

De Raad,

Kennis nemend van:

Het feit dat een homoseksuele leerling of docent volgens de Nederlandse wet van school gestuurd kan worden dan wel kan worden ontslagen als hij of zij openlijk uiting geeft aan zijn of haar seksuele voorkeur. Overwegende:• Dat dit een volledig verkeerd signaal is en bovendien in strijd met het verbod op discriminatie. • Dat de landelijke actie van Expreszo deze week heeft plaatsgevonden om aandacht te vragen voor deze vorm van discriminatie• Dat de Tweede Kamer half december al een motie heeft aangenomen met als strekking dat de regering in gesprek moet gaan met scholen die willen dat hun personeel verklaart dat de homoseksuele levenswijze niet past binnen de opvattingen van de school.Draagt het college op:

Zo snel mogelijk contact op te nemen met de schoolleidingen van alle middelbare scholenen mbo-scholen binnen de gemeente en een inventarisatie te maken van de volgende zaken:

1. het standpunt van de school t.a.v. homoseksuele leerlingen en leerkrachten.2. eventuele incidenten die zich in dit kader al hebben voorgedaan.3. het al dan niet aanwezig zijn van actief beleid ter ondersteuning van homoseksuele leerlingen en leerkrachten.4. zo ja, de inhoud van dit beleid 5. zo nee, of de school bereid is een actief beleid t.a.v. homoseksuele leerlingen en leerkrachten op te willen stellen en uit te willen voeren.

En deze inventarisatie aan de raad aan te bieden ter bespreking.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:  Namens GroenLinksElla Noordhoek