COLLEGE PLEEGT ROOFBOUW OP ZWERFDIEREN EN DIERENBESCHERMING

Groen Links zet in op dierenwelzijn!

GroenLinks Alphen is het gedraai en gekeer van het College beu. Alphen heeft de wettelijke plicht om zwerfhonden en katten op te vangen, maar bakt helemaal niets van de uitvoering. Dat gaat ten kosten van de dierenbescherming, die de taak voor de Gemeente oppakt. Maar het gaat vooral ten koste van het welzijn van de zwerfhonden en katten.

 

         

          PERSBERICHT….PERSBERICHT….PERSBERICHT….PERSBERICHT       

         

                     

 

  

Alphen aan den Rijn heeft geen eigen asiel, wel een noodopvang. Hier mogen de honden en katten twee dagen gehouden worden. Daarna worden de dieren ondergebracht in een asiel in de regio: Zoetermeer, Gouda, Wassenaar of Katwijk. Uit bronnen van GroenLinks blijkt dat de gezondheid van binnenkomende dieren uit Alphen achterblijft. Daardoor is het aantal dieren dat een nieuw baasje vindt kleiner. Dus het aantal niet plaatsbare dieren groter. Deze dieren worden  uiteindelijk geeuthanaseerd.

 

GroenLinks maakt een punt van dit onderwerp bij de gemeentelijke verkiezingen.  De oplossing is eenvoudig: zo spoedig mogelijk een eigen asiel in Alphen aan den Rijn. GroenLinks stelt dat door de komst van een eigen asiel het welzijn van de dieren toeneemt en ook een fatsoenlijke bedrijfsvoering en organisatie mogelijk wordt. Ook de plannen om in Gouda een asiel te renoveren verwijst GL naar de prullenbak:  gebakken lucht en onhaalbaar.

 

Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat werken met noodopvang, extra vervoer en niet gegarandeerde plekken in de regio weinig effectief is en bovendien duurder. Het gaat niet om 1 dier maar honderden op jaarbasis. Dat die kosten hoger zijn dan de gemeente wenst te betalen,bleek op 11 februari tijdens de raadsvergadering, waarbij een financieel tekort van  € 70.000, -- moest worden gedicht.

GroenLinks is van mening dat het College Alphen zijn wettelijke zorgplicht voor de opvang van honden en katten te gemakkelijk afschuift naar de dierenbescherming en bovendien niet bereid is om alle kosten van de opvang voor zijn rekening te nemen. Je kunt stellen dat het college roofbouw pleegt op de gezondheid van dieren en op ‘gezondheid” van de vrijwilligersorganisatie.

GroenLinks zal zich bij de vorming van een nieuw bestuur sterk maken voor een beter dierenwelzijn en de komst van een asiel in Alphen.

Lees ook ons artikel hierover: