GROENLINKS ROEPT OP TOT SAMENWERKING IN ALPHENSE POLITIEK

Tijdens de buitengewone raadsvergadering op 17 maart zijn de beoogde collegepartijen en de beoogde oppositiepartijen niet tot overeenstemming gekomen over de collegevorming. Het debat begon in een goede sfeer waarin de oppositie uitlegde waarom dit debat was aangevraagd. Het is immers noodzakelijk om te luisteren naar de adviezen van de winnaars van deze verkiezingen en deze ook echt zwaar te laten wegen bij de verandering van het beleid. De oppositie stelde daarom voor de informatiegesprekken opnieuw te starten onder leiding van een onafhankelijke informateur.

VVD-leider Ruud Gebel gaf openlijk toe dat hij ‘iets te kort door de bocht was geweest’ in zijn benadering van de oppositiepartijen tijdens de informatie.  Helaas kwamen de partijen in het verdere verloop van het debat niet nader tot elkaar en wensten zij niet in te gaan op wederzijdse openingen. De collegepartijen gaven daarbij aan dat er geen enkele ruimte is om te onderzoeken of er een andere coalitie mogelijk is, ook niet als het gaat om het toevoegen van een vijfde partij aan de coalitie om een breder draagvlak voor belangrijke keuzes te krijgen. Zelfs toen de oppositie haar belangrijkste punt, namelijk een onafhankelijk informateur, opgaf en de suggestie van burgemeester De Gelder omarmde om gebruik te maken van een onafhankelijk gespreksleider werd dit door de collegepartijen afgewezen.

GroenLinks betreurt deze gang van zaken. GroenLinks accepteert wel het aanbod van de “coalitiepartijen” om een programmatische bijdrage aan het collegeprogramma te leveren en dit in een open gesprek met elkaar te bespreken. Groenlinks wil een constructieve bijdrage leveren aan het debat en ons verkiezingsprogramma op zoveel mogelijk punten realiseren. Dit zijn wij verplicht aan onze kiezers. 2191 mensen hebben niet op ons gestemd om 4 jaar dwars te liggen en niets te bereiken.

GroenLinks wil het gesprek met de beoogde collegepartijen daarom graag aangaan.

GroenLinks doet een oproep  aan de andere oppositiepartijen om dit ook te doen. Tegelijkertijd doet GroenLinks een oproep aan de collegepartijen om de inbreng ook werkelijk serieus te nemen. Wij verwachten van de collegepartijen dat zij dan ook recht doen aan de verkiezingsuitslag door de punten die door ons aangedragen worden zwaar te laten wegen binnen de onderhandeling over het collegeprogramma.

Namens de Fractie Groenlinks Alphen aan den Rijn,

Dominique de Roo

Fractievoorzitter