Reactie GroenLinks Alphen a/d Rijn op het collegeprogramma

“Het college durft geen echte keuzes te maken voor de toekomst.” Dat zegt fractievoorzitter Dominique de Roo over het collegeprogramma dat vandaag gepresenteerd is. Het verheugt ons dat veel voorstellen uit onze inbreng in het collegeprogramma zijn terug te vinden, bijvoorbeeld over het dubbelspoor, het nachtnet, het wandelbos, bomen, een volwaardig ziekenhuis, stageplaatsen voor jongeren, wijkgericht werken en de financiële positie van culturele instellingen.

GroenLinks staat bovenal echter kritisch tegenover de duurzaamheidparagraaf in het vandaag gepresenteerde collegeprogramma van VVD, CDA, PvdA en CU. Het college maakt van duurzaamheid één van haar speerpunten, maar durft op dit punt geen echte keuzes voor de toekomst te maken. Er zijn mooie plannen voor het investeren in gebouwgebonden vormen van energieopwekking en –besparing, maar hier wordt geen subsidiepot voor gecreëerd, zoals voorgesteld werd door Groenlinks. Met het “vereenvoudigen van regelgeving” komen we er niet. Bovendien verhoudt het speerpunt duurzaamheid zich niet goed met de ideeën van dit college op het gebied van mobiliteit: de aanleg van de kleine en grote noordwestelijke rondweg en verdubbeling van de N207 zullen meer verkeer aantrekken. De luchtkwaliteit zal hierdoor verslechteren en de aanleg gaat ten koste van groene polders. Ook het standpunt van het college met betrekking tot de Gnephoek getuigt van weinig echte betrokkenheid bij een duurzame leefomgeving, aangezien de optie om deze groene polder vol te bouwen open blijft.

Op andere beleidsterreinen zien we meer positieve punten. Groenlinks is blij dat het college inzet op preventie, en niet op repressie, als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in Alphen aan den Rijn. We zijn verheugd dat niet ten koste van alles zal worden ingezet op cameratoezicht en preventief fouilleren.

Verder zijn we blij dat de partijen hun toezeggingen over een volwaardig ziekenhuis niet zijn vergeten. De voltallige raad zal het college hierover bij de les moeten houden. Om ervoor te zorgen dat het basisziekenhuis niet pas over vier jaar weer op de agenda komt.

Tenslotte onderschrijven we het belang van het betrekken van de burgers bij de invulling van de bezuinigingen. Wij hopen dat het college daadwerkelijk naar de burgers zal luisteren en dat daarbij keuzes worden gemaakt die bijdragen aan een groener en socialer Alphen aan den Rijn.

GroenLinks is geen collegepartij maar heeft wel ongeveer 50 punten ingebracht bij de coalitiepartijen. Wij zaten niet aan de onderhandelingstafel, maar we zien toch veel van onze punten in het collegeprogramma terug. Met onze inbreng in het collegeprogramma hebben we voor onze kiezers het maximale resultaat behaald. Wij zijn daarom tevreden over onze eigen inzet. We zijn blij met de punten uit onze inbreng die zijn overgenomen, maar we blijven kritisch ten opzichte van de ambities van het college en ten opzichte van de duurzaamheid en de uitvoering van het voorgestelde beleid. We gaan vier jaar constructief oppositie voeren om ook de rest van ons programma te realiseren voor een groener en socialer Alphen aan den Rijn.

Meer informatie: Dominique de Roo (fractievoorzitter GroenLinks)