Interpellatiedebat Zuid-Holland inzake RijnGouweLijn stelt maatregelen in het vooruitzicht

Een overgrote meerderheid van de Staten steunde een door GroenLinks ingediende motie, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen 'alle maatregelen te nemen’ om tot spoedige aanleg van de RGL door het centrum van Leiden over te gaan.

Voor informatie zie:

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=64606