Actie Groen Werkt Dubbel in reprise! Vrijdag 28 mei!

In de kou van januari hebben de GroenLinks afdelingen uit Bodegraven, Leiden en Alphen aan den Rijn handtekeningen verzameld voor een petitie Dubbel Spoor tussen Utrecht en Leiden. Omdat er zoveel steun was voor deze actie wordt hij deze week herhaald. Gelukkig is het weer wat beter.

Onze regio verdient een volwaardig openbaar vervoersnet. Het is daarom volstrekt onacceptabel dat er tussen Leiden en Utrecht geen ononderbroken dubbel spoor ligt voor alle treinen die dit traject zouden moeten afleggen. Hierdoor zijn er te veel vertragingen en te weinig reguliere treinverbindingen. De petitie willen we aanbieden aan de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Hiermee willen we pleiten voor een besluitvorming voor dubbel spoor vóór 2015!