Het Groene Hart

GroenLinks wil het Groene Hart groen houden.

GroenLinks wil  autoluwe centra en oplossingen voor de verkeersproblemen in Boskoop en Hazerswoude zonder de natuur aan te tasten. Als er nieuwe woningen moeten worden gebouw, willen we dat dat gebeurt op een locatie met een lage natuurwaarde. 

Om te zorgen dat het Groene Hart groen blijft, staan wij voor:

- Groene polders

- Beperkte bebouwing buitengebied

- Groen in de wijken

- Verantwoord investeren in infrastructuur

- Focus op openbaar vervoer en fietsers en autoluw centrum Alphen

- Hergebruik (bedrijfs)panden en vergroening van bouwterreinen