Het Groene Hart

We wonen midden in het Groene Hart en willen het groen ook in onze dorpen en wijken halen. Het groen van het Groene hart is niet altijd even zichtbaar en staat onder druk. GroenLinks wil daarom autoluwe centra, groene polders, een tunnelbak in Hazerswoude Dorp, maar geen extra aansluiting van Boskoop op de N11 en geen extra rondwegen rond Alphen. 

Om te zorgen dat het Groene Hart groen blijft staan wij voor:

- Groene polders

- Beperkte bebouwing buitengebied en groen in de wijken

- Verantwoord investeren in infrastructuur

                  a.Koudekerkse brug ipv huidige Maximabrug / open Gnephoek

                  b.Tunnelbak Hazerswoude / geen extra aansluiting Boskoop op N11

                  c.Geen tweede oeververbinding Boskoop / open Voorofsche polder

- Focus op openbaar vervoer en fietsers en autoluw centrum Alphen

- Hergebruik (bedrijfs)panden en vergroening van bouwterreinen