De (bijna) voltallige raad op 30 januari 2014

Deze foto is genomen voor aanvang van de raadsvergadering op 30 januari. Ondanks dat het college geen vragen over het akkoord in de raad wenste te beantwoorden (omdat het er te veel waren), werd er toch vier uur vergaderd. Wij kijken uit naar een vruchtbaar debat, volgende keer -27 februari- wellicht meer geluk.