Inwoners betrekken bij besluitvorming

Wie kent zijn straat, dorp of wijk beter dan de mensen die er al jaren wonen en werken? Daarom vindt GroenLinks het belangrijk om inwoners te betrekken bij veranderingen in de wijk.

De gemeenteraad en de wethouders zetten wellicht de grote lijnen uit, maar niet zonder de mening en goede ideeën van de inwoners van een dorp of wijk daarbij te betrekken. Wij pleiten voor een participatieverordening waarbij de gemeente zichzelf verplicht om actief contact te zoeken met bijvoorbeeld dorps- of wijkverenigingen in een vroeg stadium van de besluitvorming. Op deze manier kunnen we beleid maken wat aansluit bij de wensen die leven in de wijk.

Door hier op een actieve manier mee om te gaan gebruiken we de fusie om de gemeente juist dichterbij te brengen. Voorafgaand aan commissievergaderingen en gemeentelijke besluiten wordt er door de gemeenteraad en de wethouder gesproken met mensen die betrokken zijn bij het onderwerp. Daarbij doet de gemeente zelf haar best om deze personen of organisaties uit te nodigen.