GroenLinks twee zetels in Europees Parlement

GroenLinks haalde op 22 mei 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen! 

Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks slechts 2% van de stemmen, we mogen dus spreken van een flinke verbetering. GroenLinks is dus in staat geweest om het succes van de gemeenteraadsverkiezingen te behouden, ondanks de grote winst van D66 bij de Europese verkiezingen. 

GroenLinks haalde op 22 mei 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen! 

Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks slechts 2% van de stemmen, we mogen dus spreken van een flinke verbetering. GroenLinks is dus in staat geweest om het succes van de gemeenteraadsverkiezingen te behouden, ondanks de grote winst van D66 bij de Europese verkiezingen. 

De lage opkomst heeft ons volgens onderzoeker Simon Otjes niet geholpen. De opkomst is ten opzichte van 2012 gehalveerd, maar juist in gemeenten waar de opkomst veel lager was dan in 2012 verloor GroenLinks stemmen. Een deel van de winst is volgens Otjes afkomstig van de PvdA: voor iedere stem die de PvdA verliest, wint GroenLinks ongeveer een tiende stem. De bulk van de ontevreden PvdA-stem is dus niet terecht gekomen bij GroenLinks, maar wel een significante proportie. Gemeentegrootte speelt ook een rol: GroenLinks wint meer stemmen in grotere gemeenten: per extra inwoner is GroenLinks 0.03 stem groter.