Begroting en verordening sociaal domein aangenomen, zonder steun GroenLinks

De verordening sociaal domein, die per 1 januari 2015 in werking treedt, is in de nacht van 30 op 31 oktober in de Alphense gemeenteraad aangenomen. GroenLinks, SP en RGL stemden tegen, omdat het beleid simpelweg te weinig sociaal was en er te weinig naar de kritiek van deze partijen werd geluisterd.  Ook de begroting 2015-2018 is door de raad heen geloodsd zonder instemming van GroenLinks: er is een gebrek aan duidelijkheid over de verdeling van geld, en het college weigert te kijken of er wellicht op infrastructurele projecten bezuinigd kan worden. GroenLinks heeft er wel voor gezorgd dat een aantal belangrijke moties zijn aangenomen of overgenomen door het college: 

- Het college moet de gemeenteraad actief informeren over eventuele wijzigingen en aanvullingen van de beleidsregels, en de raad de mogelijkheid geven beleidsregels te agenderen

- Het 'Right to challenge' is aangenomen: het recht van inwoners om de overheid uit te dagen als ze denken dat ze een (zorg)taak beter kunnen uitvoeren dan het college

- Meer steun voor jonge mantelzorgers

- Cliëntmedezeggenschap voor jongeren in de jeugdzorg

- Er wordt een klachtenfunctionaris aangesteld, die problemen in het sociaal domein in een vroeg stadium moet afhandelen