Verlenging uitgiftetermijn algemene kindergraven van 15 naar 20 jaar

Gisteren is in de raadsvergadering de motie van GroenLinks om de uitgiftertermijn voor algemene kindergraven te verlengen van 15 naar 20 jaar raadsbreed aangenomen. Het college heeft tevens toegezegd de tarieven die gehanteerd werden voor de 15-jarige termijn aan te houden, en dus niet te verhogen. 

Wij zijn hier erg tevreden mee, omdat de vijf jaar extra grafrust voor ouders en familieleden vaak erg waardevol is.