Verkiezingsprogramma GroenLinks Zuid-Holland

Zuid-Holland Duurzaam en Dynamisch! Dat is de slogan die aangeeft waarvoor GroenLinks in Zuid-Holland staat. 

Hoe willen we daaraan werken? Dat staat in ons verkiezingsprogramma 2015-2019. Het volledige verkiezingsprogramma inclusief actiepunten en financiele vertaling kun je hieronder downloaden. 

We hebben uitstekende kandidaten die GroenLinks in Provinciale Staten willen vertegenwoordigen. Onze kandidatenlijst kun je ook hieronder downloaden.