Protest in Groningen

Energiebeleid kan zoveel beter

Het kabinet voert een tragisch energiebeleid.

Om duidelijk te maken hoe tragisch het is allereerst even drie feitjes op een rij:
1. Op dit moment teert Nederland voor 50% op gas als energiebron
2. De Nederlandse Aardgas Maatschappij heeft samen met andere partijen – gek genoeg onder andere instituut Clingendael -  een website gemaakt om ons te vertellen over hun passie voor gas. Volgens hen hebben we nog genoeg in de grond om tot 2050 te blijven graven/boren/fracken – you name it.  
3. Het rijks- energiebeleid start met een statement over de waarde van gas in de Nederlandse economie. Geen aandacht voor het feit dat dit op zal raken. Veel aandacht voor hun eindeloze verlangen om alles wat erin zit eruit te halen.

Op die beleidspagina zou prominent moeten staan: sinds 1986 zijn er vrij veel aardbevingen in Nederland. Deze zijn grotendeels het gevolg van het Nederlandse energiebeleid. Wij hebben dit altijd geaccepteerd want we verdienen er geld mee. Daarom gaan we door en we willen zelfs een Europese ‘gas-rotonde’ - zoek het maar op, het plan bestaat - maken. Dit betekent dat er de komende jaren een Europees netwerk van leidingen wordt aangelegd om gas vervoer nog makkelijker te maken (los van alles wat er al ligt).

De energierotonde en nog nieuwere plannen – waar ik later op terug kom - zijn een enorme infrastructurele investering voor een energiesector waar geen toekomst in zit.

Om te illustreren wat er zo dom is aan het Nederlandse beleid, vraag ik u zich voor te stellen dat we samen een balspel spelen. Omdat we toevallig nog een oude bal en een oude korf hebben staan spelen we daarmee. Op een gegeven moment valt de bal bijna uit elkaar, en er is geen nieuwe bal meer beschikbaar die hoorde bij de korf die we hadden. Toch willen we wel graag samen blijven spelen, dus we besluiten dat we een nieuwe bal moeten kopen. Zo gezegd zo gedaan, er komt een nieuwe bal.
Als we de winkel uitlopen zeg ik tegen je dat ik graag nog naar een winkel wil om te kijken naar een nieuwe korf, degene die we nu hebben kan eigenlijk echt niet meer. Je wacht buiten. Als ik naar buiten kom heb ik een ouderwetse korf gekocht die past bij de bal die bijna kapot is. Je vraagt me waarom. Ik zeg dat we, zo lang we nog met onze - bijna uit elkaar gevallen - bal kunnen spelen, wel een mooie korf nodig hebben.

De VVD-PvdA regering gedraagt zich zo op dit moment. Ze hebben een oude bal, namelijk gas, die zo op is dat we er eigenlijk bijna niks meer aan hebben, onze gasvoorraden raken langzaam uitgeput. Zouden we de gasvoorraden willen opgebruiken dan ontkomen we er niet aan om kwetsbare gebieden te vernielen, aardbevingen te creëren en mensen uit hun huizen te jagen. Toch wil de regering blijven spelen op de manier waarop ze vroeger speelden. De nieuwe-oude korf kun je vergelijken met de Europese gas-rotonde. Het is een infrastructuur waar we met onze oude bal eigenlijk nog maar kort van kunnen genieten, terwijl er wel een hoop geld in zal gaan zitten om het aan te leggen.

We hebben al een tijdje beschikking over een nieuwe bal, namelijk hernieuwbare energie. Helaas wil de regering haar korf niet aanpassen op deze bal en blijft hij ongebruikt in de kast liggen. Over het algemeen genomen is het beleid dus een verspilling van geld (nieuwe korf voor oude bal) en een verspilling van mogelijkheden (ongebruikt laten van nieuwe bal door een gemis aan een nieuwe korf). Dubbel zonde dus.

Een nieuwe context met nieuwe spelregels vereist nieuw materiaal. Mijn advies aan de regering is: leg geen energie infrastructuur aan die duidelijk wijst op korte-termijn denken. Start met het gebruiken van een energiebron die hernieuwbaar is, pas daar je energie infrastructuur op aan en je beleid is veel duurzamer, bruikbaarder en logischer.

Maar de regering gaat zeer ver om onder goed energiebeleid uit te komen. Zo was de Nederlandse regering niet al te happig op het implementeren van de economische sancties tegen Rusland vanwege handelsbelangen die deels gerelateerd waren aan gas en gasvervoer. Daarnaast wordt er slechts zeer zeer zeer mondjesmaat gereageerd op de schreeuw van de Groningers die het zat zijn dat hun gebied degradeert door de gaswinning.

Ik hoor u nu denken, ‘’Melanie, je moet eens het nieuws gaan kijken, ze hebben al lang geminderd in Groningen’’. Dat is zo. Maar de regering heeft al een nieuw slachtoffer uitgekozen: onze geliefde Waddenzee. Voor de vorm heeft de Nederlandse overheid dus wel geluisterd naar de burger in Groningen die al die aardbevingen beu was. Zij is zich nu gaan richten op een gebied dat geen inwoners heeft en zich dus niet kan verdedigen tegen de brute kracht van de Nederlandse Aardgas Maatschappij.
Toppie.

GroenLinks had ooit - bij verkiezingen in 2009 - een mooi plan geschreven om een Europees energie-netwerk te maken in plaats van een gas-rotonde. Het energie-netwerk zou een netwerk zijn van duurzame energie en het daar in Europa brengen waar het nodig was.

Wij staan nog steeds voor het gebruiken van een nieuwe bal én een nieuwe korf. Wij zijn tegen een energienetwerk gebaseerd op eindige energiebronnen. Daar hoort ook het gebruik van kernenergie bij. Investeren in hernieuwbare energiebronnen en een bijbehorend netwerk is investeren in de toekomst, creëert werkgelegenheid en kan een voorbeeld zijn voor andere landen in Europa. De Provincie kan heel veel doen om bij te dragen aan een beter energiebeleid. Voor een goed energiebeleid kunt u daarom op mij stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen!