Geen boom in Alphen is veilig: tijd voor een bomenbeleid!

Alphen aan den Rijn heeft enkele jaren geleden de titel ‘Groenste gemeente van Nederland’ en zelfs ‘Groenste gemeente van Europa’ gekregen. Wat is hier van over?

Alphen aan den Rijn heeft enkele jaren geleden de titel ‘Groenste gemeente van Nederland’ en zelfs ‘Groenste gemeente van Europa’ gekregen. Dit vanwege haar inspanningen om Alphen een werkelijk groene stad te maken. Laten we eens kijken wat er van deze ambitie over is.

Vijf van de zeven monumentale bomen achter het voormalig Scala College dreigen gekapt te worden. Alleen de gemeenteraad heeft nog de kracht om ze te redden. Door het uitoefenen van een kunstig stukje manoeuvreren, is de boomkap erdoorheen gesluisd, óndanks het beleid van de gemeente voor beschermwaardige bomen. Hoe kan dit?

Uit technische vragen die GroenLinks deze week aan het college heeft gesteld, blijkt dat men er bij de bouwplannen blijkbaar steeds vanuit is gegaan dat de gehele bomengroep zou worden gekapt. Dit is echter niet de informatie die de raad kreeg: de schijn werd opgehouden dat er getracht werd een andere oplossing te vinden. Het blijkt echter een façade:  door de inzet van een afwijkingsprocedure en daarnaast een gescheiden aanvraag van omgevingsvergunning en kapvergunning kan heel slimmetjes het oorspronkelijke bomenbeleid omzeild worden. Wettelijk doordacht, maar een afkeurenswaardige gang van zaken.

Laten we hopen dat de raadsvergadering van 23 april 2015 voor deze bomen nog een verschil maakt. Maar voor veel andere bomen is het te laat. We moeten voorkomen dat dit weer gebeurt. Ook over andere projecten waar bomen gekapt worden is er te weinig transparantie. Voor de raad, maar ook voor bewoners. Door heel de stad worden plotseling bomen verwijderd, zonder dat daar nog iets aan te doen valt. Voorbeelden hiervan zijn bomen bij de Zegerplas, in de Vogelbuurt, in de Sterrenbuurt, in het Bospark, bij de Ridderbuurt, in de Stromenwijk en in Benthuizen.Klik hier voor foto’s.

In het Groenbeleidsplan van Alphen aan den Rijn staat het volgende: ‘Alphen aan den Rijn wil een stad zijn met een groen imago, waar de verschillende soorten groen in balans zijn en waarin bomen een hoofdrol spelen.’Dit kan geen serieuze ambitie zijn; niet als we bomen in het wilde weg kappen zonder inspraak hierover.

Daarom wil GroenLinks een stevig bomenbeleid: helderheid vóór er niets meer aan de situatie gedaan kan worden. Er moet – voor zowel de raad als de bewoners- een duidelijk overzicht komen van welke bomen in de gemeente op de kaplijst staan, wat de argumentatie hiervoor is, wat de compensatie van de bomen zou zijn, en of er over alternatieven is nagedacht.  Deze informatie zou bijvoorbeeld op een website kunnen staan, zoals in Utrecht het geval is.