Succes in protest tegen massale bomenkap

De schriftelijke vragen die GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft gesteld over de geplande massale bomenkap en de publiciteit die hierover is gezocht heeft zijn vruchten afgeworpen! Door onze inzet en de inzet van andere fracties en groepen in Zuid Holland is het acute kapgevaar voor duizenden bomen langs provinciale wegen in Zuid-Holland geweken. 

De provincie Zuid-Holland had namelijk het onzalige plan opgevat om in het kader van verkeersveiligheid een grote boomvrije zone te maken, daarvoor zouden alle bomen binnen 4,5 meter langs de kant van de weg moeten verdwijnen. Uit een inventarisatie bleek dat het om 6000 bomen zou gaan.

In de provinciale commissievergadering over de bomenkap hebben wij de vruchten mogen plukken van onze inzet: er was unanieme steun om niet zomaar bomen te kappen en de gedeputeerde beloofde voortaan maatwerk te leveren (als het gaat om de obstakelvrije zone van viereneenhalve meter), waarbij hij echter toevoegde "zoals wij al doen". Dus het blijft zaak er scherp op te blijven, maar als er iets speelt kan je de provincie in ieder geval aanspreken op het beloofde maatwerk.