Werkgroep duurzaamheid van start!

In opdracht van bestuur en fractie startte op woensdag 21 oktober de werkgroep duurzaamheid. De werkgroep zal vooral de fractie adviseren en deels uitvoering geven aan duurzaamheidsprojecten.
De werkgroep richt zich vooral op de uitwerking van de duurzaamheidsaspecten programma "Groen Sociaal en Dichtbij van GL Alphen aan den Rijn", controle en aanscherping van het gemeentelijke meerjarenplan duurzaamheid, vergroten duurzaamheidsnetwerk en de profilering van GL als duurzame partij. Deze ingrediënten zijn afgelopen vergadering benoemd en worden nader uitgewerkt in een doelstelling. Het is de bedoeling dat de werkgroep deze doelstelling tijdens de ALV presenteert.
Erik, Pauline, Kees, Bart en Wouter nemen deel aan de werkgroep. Voor vragen of suggesties kun je hen contacten.