Sociaal Gezicht

Opiniestuk door raadslid Erik van Zuylen

‘Nieuw en anders’, dat is de slogan waar het Alphense college zich op beroept. Bezuinigingen worden verkocht onder het mom van: ‘het in de kracht zetten van de samenleving’. Op die manier zouden ook kwetsbare inwoners beter af zijn. Helaas is de realiteit nu duidelijk: voor dit college draait alles om geld. De inwoners komen op de tweede plaats.

Beschut werk

Waar dat uit blijkt? Eén van de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente is het bieden van beschut werk. Mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen écht niet  in het bedrijfsleven of bij de overheid kunnen werken, krijgen op die manier toch de kans om mee te doen. Voor in ieder geval het minimum loon, zodat ze ook op een normale manier kunnen leven. De eisen zijn streng en worden door het UWV getoetst.

Kosten

De gemeenten krijgen geld van de rijksoverheid om dit te betalen. Natuurlijk zijn de precieze kosten onzeker, omdat nog niet bekend is hoeveel mensen door de test van het UWV komen. Voor het eerste jaar verwacht het college 9 tot 14 kandidaten. Volgens een ruime schatting loopt het aantal plekken op van 12 in 2015 tot 48 in 2018. De kosten zouden dan oplopen van ca. 400.000 euro in 2015 naar 1.6 miljoen euro in 2016. Het gereserveerde budget is echter maar ca. € 130.000 in 2015, oplopend naar ca. €800.000 in 2018. We komen volgens het college dus 8 ton tekort in 2018.

Opbrengsten

Waar alleen geen rekening mee wordt gehouden, is dat de gemeente ook geld bespaart als beschut werk wordt aangeboden. Er hoeft geen bijstand betaald te worden, geen geld uit gegeven te worden aan dagbesteding en het werk levert natuurlijk ook productie op. Brancheorganisatie Cedris heeft al voorgerekend dat beschut werk daarom goedkoper is dan dagbesteding. De hoogte van de genoemde besparingen zijn echter niet helemaal duidelijk, daarom heeft het college die voor het gemak maar niet genoemd in haar brief.

Loterij

Het college blijft er dus bij dat we het geld niet hebben om iedereen te helpen. Daarom wordt het volgende voorgesteld: maximaal 5 mensen krijgen een baan. Als dan het geld op is, worden andere kandidaten niet meer voorgedragen bij het UWV. Die hebben dan dus pech. Wethouder Stegeman: ‘gewone mensen kunnen ook werkloos worden, die pech kun je dus ook hebben als je tot deze doelgroep behoort’. Het grote verschil is natuurlijk wel dat deze doelgroep heel kwetsbaar is en zelf geen mogelijkheden heeft om haar kansen te vergroten. Een vergelijking tussen appels en peren dus. Het college maakt een loterij van de ondersteuning van onze kwetsbaarste inwoners.

Motie

De gemeenteraad zag deze onacceptabele ongelijkheid aankomen en heeft in mei een motie aangenomen, waarin staat dat kandidaten voor beschut werk niet ongelijk behandeld mogen worden. Het college geeft echter aan dat er geen geld is om iedereen te helpen en weigert daarom tot nu toe de motie uit te voeren.

Het kan wel!

800.000 euro is natuurlijk veel geld, maar op een begroting van bijna 200 miljoen te overzien. Het gaat hier om een kerntaak van de gemeente: op een eerlijke manier zorgen voor mensen die écht hulp nodig hebben. Door alle bezuinigingen is er een overschot ontstaan op de begroting, oplopend tot 2,8 miljoen euro in 2019. Het is dus mogelijk op een eerlijke manier beschut werk aan te bieden, zónder extra te bezuinigen. Het college wordt echter geleid door angst: er zouden tegenvallers kunnen komen, daarom houden we de hand op de knip. Angst is een slechte raadgever, zeker als het gaat om het goed uitvoeren van zo’n belangrijke taak.

Het college heeft van de raad nog één kans gekregen: kom vóór 1 januari met een reëel voorstel, waarmee deze doelgroep is geholpen. Gebeurt dat niet, dan kan de raad door middel van het budgetrecht zelf maatregelen nemen. Dat zou voor GroenLinks en veel inwoners van Alphen  een grote deuk van het vertrouwen in dit college betekenen.

Kortom: college, grijp deze kans en toon je sociale gezicht!