Vragen over discriminatie en bedreiging LHBT-vluchtelingen

GroenLinks Alphen aan den Rijn heeft artikel 40 vragen gesteld aan het college van B&W over het garanderen van veiligheid van de LHBT (lesbische, homoseskuele, biseksuele of transgender) vluchtelingen in de AZC in Alphen aan den Rijn. 

Zoals in verschillende media is vermeld, is er volgens het COC en LGBT Asylum Support sprake van een onveilige situatie voor deze groep vluchtelingen in de tijdelijke noodopvanglocatie. Volgens de organisaties heeft een groep van tien LHBT-vluchtelingen in de opvang dagelijks te maken met discriminatie, bedreigingen, pesterijen en is er zelfs sprake van seksueel geweld. Als gevolg hiervan is er inmiddels een poging tot zelfmoord van één van de vluchtelingen gemeld. GroenLinks dringt aan op het in bescherming nemen van deze groep. Aan het college stelt GroenLinks de volgende vragen:

  • Welk beeld heeft u van deze bedreigingen en pesterijen?
  • Heeft de gemeente hiervoor nog andere bronnen dan het COA?
  • Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is dat er mensen in Alphen aan den Rijn stelselmatig gediscrimineerd worden om hun seksuele geaardheid?
  • Klopt het dat de politie niet bij de incidenten is betrokken en de zaak niet onderzocht is?
  • Bent u het met ons eens dat het een verantwoordelijkheid van het college is dat ook LHBT-vluchtelingen in Alphen aan den Rijn zich veilig voelen in onze gemeente?
  • Wat heeft de gemeente er tot nu toe aan gedaan om te zorgen dat de groep LHBT’ers veilig kunnen verblijven in het AZC?
  • Mocht u de veiligheid van de LHBT’ers in het AZC niet kunnen garanderen, bent u dan bereid te zoeken naar een aparte opvanglocatie?
  • Is het mogelijk dat het college onderzoek doet naar het aannemen van een vertrouwenspersoon?