Budget duurzaamheidslening verhoogd!

 Het budget voor de duurzaamheidslening wordt verhoogd door de gemeente Alphen van 1 miljoen naar 1,5 miljoen euro. Veel mensen hebben vorig jaar gebruik gemaakt van het fonds. Door het budget op te hogen kunnen meer Alphenaren gebruik maken van de regeling. Een duurzaamheidslening kan onder meer worden aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen. De duurzaamheidslening heeft ervoor gezorgd dat het aantal zonnepanelen met 2600 m2 is toegenomen. Dat heeft een CO2-reductie van 190 ton opgeleverd.

GroenLinks is erg blij met dit besluit en heeft verhoging van het budget actief aangemoedigd. Vorig jaar werd onze motie om het budget te verhogen als dat nodig was overgenomen door wethouder Stegeman.  Aangezien duurzaamheidsleningen een belangrijk instrument zijn om de gemeente energieneutraal te maken (een ambitie van het bestuur) en het financiële risico uiterst gering is, zou er wat ons betreft geen beletsel moeten zijn om leningen aan te kunnen vragen.