GroenLinks: bouw Alphen niet vol !

GroenLinks roept het college op te kiezen voor het behoud van groen in Alphen aan den Rijn. Dat betekent: duidelijke groene bestemmingen in het bestemmingsplan en niet onbelemmerd bouwen in de achtertuin.

Raadslid Marijke Kottenhagen: 'de meerderheid van de bewoners maakt zich zorgen over de plannen van het college om vergunningsvrij bouwen toe te staan. Daarnaast is het nu onduidelijk hoe de groenstructuur eruit komt te zien en kan groen daarom veel te makkelijk worden opgeofferd voor grijs. Juist in het centrum moet leefkwaliteit centraal staan, meer groen is daarvoor letterlijk van levensbelang.'

Om te voorkomen dat de stad versteent dient GroenLinks daarom twee amendementen in op de startnotitie bestemmingsplan Alphen Stad bij de raadsvergadering van donderdag 21 april.