Besluitvorming station Hazerswoude nadert

16 augustus besluit het college welke variant van het station Hazerswoude haar voorkeur verdient, nadat de begeleidingsgroep van raadsleden is geïnformeerd over het proces dat tot het voorgenomen besluit heeft geleid. Op 1 september wordt de commissievergadering gehouden waarin insprekers nog het woord kunnen voeren. Vervolgens beslist de raad over het voorstel tijdens de raadsvergadering van 22 september.

De voorkeursvariant van GroenLinks is veiliger, compacter en past veel beter in het voorlopige plan voor de toekomstige woningbouwloctie Westvaartpark dan de huidige voorkeursvariant van gemeente en provincie. Beide varianten zijn inmiddels uitgewerkt, al ontbreekt er nog een goede vergelijking van de kosten.