GroenLinks zet vraagtekens bij brede Steekterbrug

Uit nieuwe berekeningen van de provincie is gebleken dat de verkeersprognoses voor de Steekterbrug veel lager uitvallen dan uit eerder onderzoek bleek. Dat heeft vooral te maken met de bijstelling van de verwachte economische groei. GroenLinks is van mening dat de brug nu onnodig breed en duur wordt en stelt daarom vragen aan het college. 

Raadslid Marijke Kottenhagen legt uit dat de berekeningen volgens GroenLinks aantonen dat er ook kan worden volstaan met een veel smallere brug dan in het huidige plan. Kottenhagen: ‘Het enige wat nodig is, is een brug van 2x2 rijstroken en een goed fietspad aan de stadskant. Uit het onderzoek blijkt dat dit ruim voldoende is tot ver na 2030. De enige reden die wij kunnen bedenken waarom het college geld aan zo’n megabrug wil spenderen, is om later een wegverbinding te creëren tussen de Oranje Nassausingel en de Hefbrug.’ Volgens Kottenhagen laten de berekeningen ook zien dat doorgaand verkeer van de N11 via de Goudse Schouw naar de Oranjesingel zal gaan rijden. ‘Dat terwijl we doorgaand verkeer over het lokale wegennet juist zouden moeten voorkomen.’

GroenLinks vraag daarom aan het college om een herbezinning over dit onderdeel van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer (uit 2013) alvorens deze extra middelen ter beschikking te stellen.