GroenLinks geeft coalitie groene gedoogsteun

GroenLinks en SGP hebben met de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over het verlenen van gedoogsteun voor de resterende bestuursperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dinsdag 29 augustus stapte de VVD uit het college gestapt naar aanleiding van het opstappen van wethouder Hoekstra. Hierdoor kreeg de coalitie een minderheid in de gemeenteraad, waardoor zij gedoogsteun moest zoeken om de bestuursperiode af te kunnen maken.

 

GroenLinks heeft besloten steun te verlenen, omdat zij voldoende kans zag groene en sociale accenten te zetten in het vernieuwde coalitieakkoord tot en met maart 2018. Zo liet zij hierin opnemen dat de gemeente zich inzet voor de volwaardige vervanging van de windmolens langs de N11 en dat er snel wordt gezocht naar een locatie voor een gemeentelijke zonneweide. Ook komt er extra aandacht voor bomenbeleid en maatschappelijke opvang (met name wat betreft vrouwen en personen met verward gedrag).  GroenLinks behoudt daarnaast het recht om eigen afwegingen te maken als het gaat om infrastructurele besluiten, zodat de eigenheid van de partij blijft gewaarborgd. Fractievoorzitter René Driesen: 'De fractie is tevreden met de toegenomen slagkracht om onze visie te realiseren. Ook vinden wij het belangrijk om de gemeente bestuurbaar te houden en willen we voorkomen dat er voor een korte periode een dure nieuwe wethouder wordt aangesteld. Dit past bij de constructieve manier waarop GroenLinks politiek wil voeren.'