GroenLinks presenteert alternatief Verlengde Bentwoudlaan

Woensdag 25 oktober brengen GroenLinks en Vrienden van het Bentwoud een alternatief plan naar voren in de provinciale commissievergadering over de Planstudie N207-Zuid. Het plan van GroenLinks lost verkeersproblemen op én spaart het Bentwoud.

De provinciale vergadering gaat over oplossingen voor de verkeersknelpunten bij de Zijde en hefbrug in Boskoop, en het kruispunt in Hazerswoude-Dorp. Binnenkort nemen de colleges van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hierover een uitvoeringsbesluit.

De provincie Zuid-Holland heeft al gekozen voor de voorkeursvariant Verlengde Bentwoudlaan, die de randweg Waddinxveen verbindt met de Hoogeveensweg. GroenLinks is tegen aanleg hiervan. Deze weg vormt niet alleen een aantasting van het Bentwoud, maar biedt ook geen oplossing voor de knelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Integendeel: het verkeer op de Zijde in Boskoop zal de komende jaren juist toenemen en voor Hazerswoude-Dorp is het effect nog negatiever.

Daarom stelde de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn als voorwaarde dat er goede aanvullende maatregelen voor Hazerswoude-Dorp moeten komen. Afgelopen augustus werden de uitgewerkte plannen gepresenteerd. De gemeenteraad van Waddinxveen is inmiddels akkoord gegaan met een krappe meerderheid. De Alphense gemeenteraad vindt een deel van de plannen voor Hazerswoude-Dorp niet aanvaardbaar en heeft nog geen besluit genomen. Een nieuw collegebesluit volgt nog. 

De eindbeslissing ligt echter bij Provinciale Staten, die het besluit naar december hebben verschoven. Daarom brengen wij in overleg met GroenLinks Zuid-Holland en Vrienden van het Bentwoud een alternatief plan naar voren. Dit plan voorziet in een verbinding over de Gouwe aan de noordkant van Boskoop ter hoogte van de Halve Raak met aansluitend een (vrachtwagen)route naar het ITC terrein. Deze route zal uitsluitend door het boomteeltgebied gaan en geen natuur en Groene Hart polders aan te tasten. Bestaande kwetsbare wegen zoals de Loete worden ontzien.

Het wordt een spannende vergadering. De afgelopen jaren hebben we steeds contact gehad met Verenigingen en buurtbewoners die zich tegen de aanleg van de Bentwoudlaan verzetten. We roepen iedereen op om in te spreken op de vergadering van 25 oktober: het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn om Provinciale Staten op andere gedachten te brengen…