Plan GroenLinks: minder verkeer door dorpskernen

GroenLinks wil dat het veiliger en rustiger wordt in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Om dit te bereiken heeft de partij een verkeersplan opgesteld dat zij naar voren bracht in de raadscommissievergadering van donderdag 7 december.

In deze regionale verkeersvisie van GroenLinks wordt het doorgaande verkeer beperkt door het om te leiden via de omliggende Rijkswegen A12, A4 en N11. De Bodengraven-boog is hier onderdeel van. Volgens raadslid Marijke Kottenhagen zal er minder verkeer over de Zijde in Boskoop gaan door de aanleg van een verbinding over de Gouwe, ten noorden van Boskoop. Kottenhagen: ‘Het sierteeltgebied wordt zo een stuk beter bereikbaar. De Verlengde Bentwoudlaan is daarmee overbodig. Ook zorgt het instellen van een snelheidslimitet van 60 km/u op de N207 en de hele N209 en een zone van 30 km/u in Hazerswoude-Dorp dat deze routes onaantrekkelijk worden voor doorgaand sluipverkeer.´ Zaterdag 2 december gingen vrijwilligers van GroenLinks in Boskoop huis-aan-huis om met mensen die in de buurt van de Zijde te praten over de verkeerssituatie.

Met name het voorstel voor de aanleg van de verbinding over de Gouwe en het schrappen van de Verlengde Bentwoudlaan kan op veel steun in de Alphense gemeenteraad rekenen.

Bekijk de PDF hieronder voor meer details van het verkeersplan.