Foto door: Frankieleon on Foter.com / CC BY

Goede zorg

Wij willen wil dat iedere bewoner de zorg, ondersteuning, of opvang krijgt die nodig is. Dit betekent dat de thuiszorg en wijkteams in Alphen aan den Rijn moeten worden versterkt, er meer aandacht moet komen voor mantelzorgers, en de huisartsenpost ’s nachts geopend moet blijven. De kwaliteit van zorg en ondersteuning is belangrijker dan het terugbrengen van kosten.

Kritisch op kwaliteit

In Alphen aan den Rijn hebben Nieuw Elan, CDA, VVD, CU en D66 gekozen voor aanbestedingen op het sociale domein, Jeugdhulp en WMO, waarbij één grote aanbieder de opdracht mag uitvoeren. GroenLinks staat kritisch tegenover de grote bezuinigen die deze aanbestedingen met zich meebrengen. Wij vinden het belangrijk dat een aanbesteding gericht is op kwaliteit en resultaten. Investeren in goede zorg, ondersteuning en voldoende participatiemogelijkheden betekent dat de kosten voor de baten uit gaan. Kwaliteit mag geld kosten, maar dit geld moet doelmatig worden ingezet. Dat betekent dat bureaucratie moet worden teruggedrongen. Ook moeten zorgmedewerkers en hulpverleners de tijd en ruimte krijgen om aan de kwaliteit van de zorg en hulp te werken. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat er binnen de aanbestedingen ruimte is voor lokale initiatieven en kleine lokale zorgaanbieders.

 

Menselijkheid

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Mensen, met hun eigen talenten en behoeften, moeten centraal staan. Niet de regels van de gemeente, of de bevoegdheden van de afdelingen. GroenLinks vindt het belangrijk dat familieleden en vrienden vanaf het eerste moment actief betrokken worden bij de zorg en ondersteuning, als de zorgvrager dit wenst. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Een goede afstemming met en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is wenselijk om overbelasting tegen te gaan.

 

Beter samenwerken

Zorg gaat om meer dan het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Al die problemen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Ook moeten er voldoende plekken zijn waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen en waar zij de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is om hun leven op orde te krijgen. Dit kan in een door de gemeente betaalde time-out voorziening, die gekoppeld kan worden aan een steun- en informatiepunt voor GGZ. Zorg, opvang en ondersteuning moeten snel kunnen worden gerealiseerd.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma