GroenLinks betreurt het terugtreden van Burgemeester de Gelder

Per 21 december is de heer Bas Eenhoorn benoemd tot waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn. GroenLinks betreurt het ten zeerste dat burgemeester de Gelder tijdelijk is teruggetreden. Het is echter van groot belang dat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor het BING-rapport.

Persbericht

Alphen aan den Rijn 22 december 2010

GroenLinks betreurt het terugtreden van burgemeester de Gelder

Per 21 december is de heer Bas Eenhoorn benoemd tot waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn. Dit gebeurde nadat burgemeester Wim de Gelder zijn taken tijdelijk had neergelegd. De heer Eenhoorn zal zich de komende periode oriënteren op de bestuurlijke verhoudingen in Alphen aan den Rijn en vervolgens voor de zomer rapporteren aan de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen.

GroenLinks betreurt het ten zeerste dat burgemeester de Gelder tijdelijk is teruggetreden. De lezingen over de aanleiding tot deze wisseling lopen uiteen. Wat was precies het probleem en waren er geen andere oplossingen mogelijk? Welke acties zijn genomen voordat het tot deze escalatie kwam? Daar wil GroenLinks zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben. GroenLinks heeft nog meer vragen, bijvoorbeeld waarom dit volledig buiten de gemeenteraad om is gelopen, waarom uitgerekend dit moment is gekozen, waarom juist voor de heer Eenhoorn gekozen is, etcetc. De fractie van GroenLinks steunt daarom het voorstel van de SP om de ontstane situatie in een openbaar spoeddebat in de gemeenteraad te bespreken.

Nog belangrijker is dat deze ingreep de aandacht dreigt af te leiden van het BING-rapport: een integriteitsonderzoek rond woningtoewijzing aan ambtenaren en bestuurders. Het BING-rapport is sinds donderdag 16 december openbaar, maar de raadsvergadering over dat rapport is tot nader order opgeschort. GroenLinks stemde tegen uitstel van bespreking van het BING-rapport en vindt dit nog steeds onverantwoordelijk. Het is van groot belang dat wethouders gemaakte fouten erkennen en niet alle verantwoordelijkheid op ambtenaren afschuiven.

Onze conclusies omtrent het rapport zijn echter ook afhankelijk van de reacties van de wethouders. Helaas hebben we nog geen inhoudelijke reacties mogen horen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er een rookgordijn rond het BING-rapport wordt opgetrokken.

GroenLinks had graag gezien dat Wim de Gelder’s visie op samenwerking Alphen aan den Rijn het afgelopen jaar verder had gebracht: op 4 januari 2010 hield hij een Nieuwjaarstoespraak, getiteld “Positief denken is wat mensen bindt”. Daarin stelde hij onder meer:

“… U zult met me eens zijn dat de beste aanpak van grote opgaven, problemen of crises eigenlijk altijd een gezamenlijke is. Ook hier in Alphen. Powerplay, regentisme en bestuurlijke arrogantie werken steeds slechter in een complexer wordende samenleving die vraagt om helderheid, participatie, draagvlak en democratie.

En vervolgens ligt er een meedogenloze afrekencultuur op de loer.

Goede bestuurders, of deze nu van ondernemingen zijn, maatschappelijke organisaties of van overheden, zoeken altijd de verbinding. Met inwoners, met partners, met ondernemers, met andere overheden. Soms gaat dat heel natuurlijk, soms moet je er voor knokken en soms moet je je kwetsbaar kunnen opstellen.

Maar het gaat nooit vanzelf.

Goede bestuurders zullen dit altijd op een uitnodigende, positieve en respectvolle manier doen. Want als bestuurder, als maatschappelijk stakeholder heb je, naast kennis en bestuurlijke vaardigheden, vooral ook constructief optimisme nodig om je doel, het gezamenlijke doel te bereiken.

Waarom zeg ik dit? Omdat ik zelf positief ben ingesteld? Ja! Maar vooral omdat ik denk dat we het de komende tijd heel hard nodig zullen hebben.”

GroenLinks vindt het lastig om de gebeurtenissen van de afgelopen weken door een positieve bril te bezien. Er zijn juist veel meer aanwijzingen voor powerplay, regentisme en bestuurlijke arrogantie. GroenLinks wenst de heer Eenhoorn daarom een gezonde dosis constructief optimisme toe en rekent erop dat hij hetzelfde gezamenlijke doel na zal streven dat Wim de Gelder voor ogen staat. GroenLinks blijft uiteraard bereid tot constructieve samenwerking.