Speech Nieuwjaarsborrel GroenLinks voorzitter Aletta Rijnveld

Welkom allemaal, welkom aan de leden van GroenLinks, welkom aan de pers, geïnteresseerden en een speciaal welkom aan onze gastspreker van vanavond, statenfractielid Alfred Blokhuizen. Zie afbeelding >>>
We luiden vandaag met elkaar het nieuwe jaar in en daarbij hoort natuurlijk een terugblik op het afgelopen jaar.

Vorig jaar hadden we op deze zelfde locatie onze nieuwjaarsborrel, toen nog volop in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, en wat is er sinds die tijd veel gebeurd! Na een intensieve, enthousiaste en mooie campagne volgde in maart de gemeenteraadsverkiezingen, een ongelooflijk spannende dag en avond, die tot het laatst spannend bleef: 2 of toch 3 zetels?! We kunnen niet anders zeggen dan dat we deze verkiezingen glansrijk uitgekomen zijn: 3 zetels in de raad!

De fractie had geen tijd om rustig te wennen aan het pluche, gelijk het eerste optreden in de raadszaal was heel spannend: de voltallige oppositie verliet de raadszaal omdat de formateur door alleen met de bestaande collegepartijen te praten over de nieuwe coalitie, de verkiezingsuitslag niet respecteerde. De weken erna heeft de fractie zich heel hard ingespannen om zowel de coalitie als de oppositie duidelijk te maken dat GL een volwassen en serieuze partij is. Wat mij betreft is de fractie hier goed in geslaagd! Na deze wervelende start volgde een periode waarin fractie en steunfractie zich over ingewikkelde problematiek moest buigen. Over een mogelijke fusie met Boskoop en Rijnwoude werd stevig gediscussieerd, zowel binnen als buiten de fractie. Het bestuur is trots op de manier waarop GL zich staande hield in deze moeilijke discussie en er voor zorgde dat er uitgangspunten zijn vastgesteld waaraan het herindelingsontwerp mbt de fusie met Rijnwoude en Boskoop moet voldoen. Vlak hierop volgde een turbulente tijd rondom de bespreking van het BING-rapport en het tijdelijk terugtreden van de burgemeester, onze GL burgemeester. Komende tijd zullen wij het vervolg hiervan gaan zien en meemaken. Het bestuur wil de fractie en steunfractie complimenteren voor de manier waarop zij zich geweerd hebben. GL is stevig neergezet en de samenwerking met elkaar is behouden in het afgelopen jaar. Jullie hebben keihard gewerkt en in deze woeilige tijden het hoofd boven water gehouden. Bedankt voor al jullie inzet!Ook andere actieve leden wil ik bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, zoals de vorige fractie, die na het aantreden van de huidige fractie hun steun, raad en wijsheid bleven bieden. Ons campagneteam, dat voor de verkiezingen bijna 24 uur per dag campagne aan het voeren was, alle leden die hun steentje hebben bijgedragen tijdens de campange. Namens het bestuur wil ik Ad van Elleswijk speciaal bedanken. Ad vormt samen met Gerard het webteam en zorgt dat onze site altijd up to date is, waardoor voor zowel leden als belangstellenden beter te vinden is wat we allemaal doen als afdeling. Daarnaast ondersteunt Ad het bestuur, hij verzorgt ledenlijst en zorgt dat leden uitnodigingen krijgen voor vergaderingen en bijeenkomsten. Bij het bestuur zorgt hij ervoor dat we het contact met onze leden hoog op de agenda hebben gezet. Ik kan hierbij met trots vermelden dat wij als afdeling van onder de 80 leden begin 2010 tot 90 leden nu zijn gegroeid. Ad, bedankt voor je inzet en het feit dat je ons scherp houdt!

Dan rest mij te zeggen dat wij vanuit het bestuur hopen op een politiek vruchtbaar en gezonder klimaat, meer samenwerking tussen de politieke partijen in Alphen en veel politieke successen voor GL. Daarnaast hopen wij op een mooie uitslag voor GL bij de provinciale verkiezingen. Alfred Blokhuizen no. 3 op de lijst voor  GroenLinks zal straks spreken over een belangrijk provinciaal onderwerp: mobiliteit.Ik wens jullie namens het bestuur een goed, gezond, en inspirerend 2011!Aletta RijnveldBestuursvoorzitter GroenLinks Alphen aan den Rijn